24 maja 2024

Wkład własny – jak można go zgromadzić ?

wkład własny

Poszukując kredytu hipotecznego z pewnością w każdej ofercie, którą uzyskamy od banku będzie rozdział pod tytułem wymagany wkład własny. Nie uciekniemy od tego tematu z uwagi na regulacje i wymogi banków. Dlatego za nim rozpoczniemy prace nad wnioskiem kredytowym warto mieć przygotowane rozwiązanie. O opcjach jakie są dostępne dla kredytobiorców piszemy w poniższym artykule.

Temat wkładu własnego już był poruszany na naszym portalu i zapewne nie raz jeszcze do niego wrócimy. Jest to istotna kwestia gdyż wprowadza do analizy warunków kredytu element, który jest trudno negocjowalny. Komisja Nadzoru Finansowego oraz banki wymagają od kredytobiorcy aby sam pokrył część kosztu zakupu nieruchomości. Czyli przykładowo jeżeli kupujemy mieszkanie warte 250 tys. zł a bank wymaga wkładu własnego na poziomie 20% to w jakiś sposób musimy zgromadzić 50 tys. zł. Bank udzieli nam jedynie 200 tys. zł kredytu. Stajemy więc przed pytaniem jak zgromadzić nasz wkład własny.

Pamiętajmy, iż środki na wkład własny nie mogą pochodzić z pożyczki czy innego kredytu. Bank zobowiąże nas abyśmy to oświadczyli na piśmie. Stąd pozostaje nam konieczność zgromadzenia określonej kwoty pieniędzy. Najlepiej uczynić to przez regularne oszczędzanie.

Wkład własny w gotówce

Oczywiście w najlepszej sytuacji będą ci kredytobiorcy, którzy mają zgromadzone środki własne w gotówce. Przed zakupem mieszkania warto przez pewien czas odkładać pieniądze na nasz wkład własny. Przyzwyczaimy się do regularnego oszczędzania i od razu będziemy wiedzieć czy nasz budżet domowy jest gotowy aby określoną sumę pieniędzy przeznaczać na miesięczną ratę kredytu hipotecznego w przyszłości. Będziemy świadomi jaką kwotę miesięcznej raty kredytu będziemy mogli bez problemów spłacać. Tak więc gromadzenie wkładu własnego ma dużo plusów a największym minusem jest oczywiście to, iż zajmuje czas. Jak długi to będzie czas zależy od tego jaką kwotę będziemy mogli regularnie przeznaczać na oszczędzanie.

Ubezpieczenie niskiego wkładu

Jeżeli nie będziemy w stanie zebrać wymaganej kwoty wkładu własnego to bank może nam zaproponować tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu. Jest to ubezpieczenie ryzyka banku w zakresie spłaty części kredytu odpowiadającego różnicy między wymaganym przez bank wkładem własnym a wkładem wniesionym przez kredytobiorcę. Czyli mówiąc po ludzki bank ubezpiecza swoje ryzyko a my za to ubezpieczenie płacimy. Oczywiście nie jest tak, iż cały brakujący wkład własny możemy zastąpić ubezpieczeniem. Według obecnych rekomendacji KNF na pewno musimy być gotowi na co najmniej 10% wkładu własnego w gotówce. Podsumowując bank zażąda od nas obecnie (mamy listopad 2020r.) 20% wkładu własnego ale maksymalnie połowę tej kwoty możemy ubezpieczyć kupując ubezpieczenie niskiego wkładu.

Jeżeli zdecydujemy się na ubezpieczenie niskiego wkładu to co miesiąc do raty kredytu zostanie doliczona składka ubezpieczeniowa. Jest ona liczona jako określony procent ubezpieczonej kwoty. Będziemy ponosić jej koszt do momentu gdy wpłacimy tyle kapitału kredytu aby to ubezpieczenie nie było konieczne – czyli przykładowo do momentu aż spłacimy brakujące 10% kapitału, które ubezpieczyliśmy.

Jeżeli mamy środki zgromadzone w gotówce ale chcemy je np. zainwestować w coś innego to sprawdźmy co nam się bardziej opłaca. Może być tak, iż lepiej przeznaczyć je na wkład własny niż na inne opcje inwestycyjne.

Inne sposoby uzupełnienia wkładu własnego

Niektóre banki mogą akceptować inne formy wkładu własnego. Pamiętajmy jednak, iż nie jest to obligatoryjne. Dwie powyższe opcje czyli wpłata w gotówce oraz ubezpieczenie wkładu własnego to standard rynkowy choć może się zdarzyć tak, iż bank nie zaoferuje nam ubezpieczenia i będzie wymagał 20% wkładu własnego. Natomiast poniższa lista to coś z czym możemy spotkać się w bankach ale na pewno nie we wszystkich. Jeżeli któryś z tych sposobów szczególnie nas interesuje to zapytajmy naszego doradcę czy może nam poszukać na rynku banku, który ma go w swojej ofercie. Poniżej lista kilku niestandardowych sposób uzupełniania wkładu własnego:

  • blokada środków na rachunku bankowym – tutaj do negocjacji z bankiem pozostaje oprocentowanie takiego rachunku na czas blokady;
  • zastaw na denominowanych w złotych denominowanych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego. To może być ciekawa opcja dla tych osób, które posiadają obligacje skarbowe i planują wciąż w nie inwestować;
  • przeniesienie środków zgromadzonych na rachunku III filarowym, w ramach systemu emerytalnego tj. na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) lub Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE);

Najlepiej zaoszczędzić na wkład własny

Pamiętajmy, iż po udzieleniu kredytu hipotecznego będziemy musieli co miesiąc spłacać ratę kredytową. Warto więc potraktować oszczędzanie na wkład własny jako swoiste przygotowanie do wieloletniego spłacania kredytu hipotecznego i przez rok czy więcej lat odkładać regularnie określoną kwotę. Będziemy mogli niejako przetestować naszą zdolność do spłaty określonego co-miesięcznego zobowiązania.

Najlepiej zebrać wymagane przez banki 20% wkładu własnego i nie ponosić dodatkowych kosztów w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu. Oczywiście dobrze jeżeli ktoś ma możliwość aby zaangażować większe środki niż minimalne wymagane 20% – wtedy może pożyczyć mniejszą kwotę a tym samym będzie spłacał niższą ratę.

Pamiętajcie, iż jeżeli macie pytania dotyczące wkładu własnego zawsze możecie się z nami skontaktować. Zapraszamy również do czytania poradnika finansowego Hiportal.