18 czerwca 2024

Kredyty dla Firm – Przegląd Kredytów Firmowych

kredyty dla firm - rodzaje kredytów firmowych

Kredyty dla firm to wiele różnych rodzajów finansowania biznesu. W Polsce wiele banków oferuje finansowanie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub dla spółek. Należy umiejętnie dopasować rodzaj finansowania do potrzeb danej firmy. Poniżej przedstawiamy najbardziej popularne rodzaje kredytów dla firm.

Kredyty dla Firm – definicja

Kredyty dla firm są oferowane wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Mogą to być zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze jak również spółki. Kredytobiorcą jest tutaj firma.

Kredyt dla firmy musi zostać wykorzystany wyłącznie w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jest to bardzo ważne aby środki pochodzące z kredytu zostały wydatkowane na koszty firmowe. Bank ma prawo aby to zweryfikować.

Kredyty dla firm mogą być z zabezpieczone na majątku. Szczególnie przy wyższych kotach (np. powyżej 500 tys. PLN) banki mogą wymagać zabezpieczenia majątkowego. Właścicielem zabezpieczenia niekoniecznie musi być kredytobiorca.

Kredyty da firm – kredyt firmowy

Kredyt firmowy to kredyt niezabezpieczony udzielany najczęściej do kwoty kilkuset tysięcy złotych. Przy wyższych kwotach banki wymagają zabezpieczenia majątkowego. Najczęściej udzielany jest na bieżące wydatki firmowe lub spłatę bieżących zobowiązań. Kredyty dla firm to bardzo popularna forma finansowania biznesu. Każda firma musi mieć zapewnioną odpowiednio bezpieczną płynność finansową. Wtedy będzie mogła się się rozwijać i realizować cele założone przez właścicieli. Dobry kredyt biznesowy na bieżącą działalność zapewnia bezpieczne finansowanie zobowiązań firmy.

Dzięki kredytowi dla firmy ewentualne opóźnienie w płatnościach od kontrahenta nie jest dla firmy dużym wyzwaniem. Płatności od kontrahentów nie zawsze przychodzą w terminie dlatego warto się uprzednio zabezpieczyć. Kredyt firmowy może być dobrym rozwiązaniem na okresowy brak płatności faktur.

Kredyt firmowy może być przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej oraz finansowanie nakładów na odtworzenie lub zwiększenie majątku trwałego firmy a także na przedsięwzięcia dla których firma ubiega się o uzyskane Dotacji z funduszy Unijnych.

Podstawowe elementy kredytu firmowego:

 • Kwota najczęściej do kilkuset tysięcy złotych
 • Okres spłaty kredytu nawet do kilkunastu lat
 • Możliwość karencji kredytu do kilku miesięcy
 • Raty kredytu firmowego malejące, miesięczne lub kwartalne
 • Dojazd do Klienta na życzenie
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Dla najlepszych Klientów szansa na kredyt bez prowizji
 • Zdalne złożenie wniosku (np. przez kuriera)
 • Dodatkowe usługi (np. księgowość, ubezpieczenie)

Kredyt dla Profesjonalistów

Profesjonaliści to oddzielna grupa Klientów dla banków w zakresie produktu jakim są kredyty dla firm. Są to najczęściej zawody wymagające specjalistycznego wykształcenia, doświadczenia i odpowiednich kwalifikacji oraz posiadania zdanych państwowych egzaminów. Działanie tych zawodów i nadzór nad nimi regulują często oddzielne przepisy. Tacy pracownicy są najczęściej mocno poszukiwani na rynku pracy i nawet gdy ją stracą to mogą w krótkim czasie znaleźć nowe zajęcie.

Z uwagi na powyższe cechy tych „wolnych zawodów” banki traktują ich jako bardzo dobrych Klientów i mocno o nich konkurują. Kredyty dla wolnych zawodów najczęściej charakteryzują się następującymi cechami:

 • Uproszczona procedura
 • Szybki proces udzielenia kredytu
 • Często wystarczy tylko oświadczenie o dochodach
 • Kwota nawet ponad 500 tysięcy złotych
 • Często brak konieczności okazywania zaświadczeń z US/ZUS
 • Możliwość złożenia wniosku zdalnie

Lista zawodów, które w większości banków uznawane są za profesjonalistów to: lekarz, lekarz weterynarii, stomatolog, protetyk stomatologiczny, właściciel NZOZ, fizjoterapeuta, farmaceuta, geodeta, architekt, notariusz, adwokat, radca prawny, biegły rewident, biuro rachunkowe, doradca podatkowy, zarządca nieruchomości.

Kredyt Obrotowy

Kredyt obrotowy to prosty sposób na finansowanie bieżącej działalności praktycznie każdej małej i średniej firmy. Taki kredyt daje możliwość skorzystania z niego właściwie w dowolnym momencie. Banki oferują go najczęściej w rachunku bieżącym lub rachunku kredytowym. Kredytobiorca nie musi przedstawiać faktur wykorzystania kredytu dlatego może on być wydany na dowolne cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 • Kredyt dopasowany do specyfiki firmy i branży
 • Kwota nawet do 500 tys. PLN bez zabezpieczeń rzeczowych
 • Możliwość wyboru różnych walut kredytu
 • Kredyt na dowolny cel związany z firmą
 • Można wydać środki na spłatę zobowiązań w tym US/ZUS
 • Odnawialny lub nieodnawialny
 • Możliwość złożenia wniosku online
 • Przy spłacie kredyt może się odnawiać
 • Może być udzielany jako kredyt w rachunku firmowym

Kredyt Inwestycyjny

Jeśli chcesz rozwijać Twoją firmę to być może potrzebujesz dodatkowego finansowania na inwestycje. Kredyt inwestycyjny pozwoli Ci na sfinansowanie budowy, remontu lub zakupu nieruchomości dla Twojej firmy. Kredyt inwestycyjny pozwala również na finansowanie rzeczowego majątku trwałego firmy czyli zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, komputerów, pojazdów, samochodów osobowych oraz dostawczych. Kredytem inwestycyjnym można refinansować już poniesione koszty inwestycji oraz kredyty inwestycyjne z innych banków.

 • Kwota kredytu nawet do 10 milionów złotych
 • Różne możliwości zabezpieczenia kredytu
 • Finansowanie dla różnych rodzajów inwestycji
 • Kwota kredytu do 90% wartości inwestycji
 • Dostępny w kilku walutach
 • Kredyt inwestycyjny nawet na 20 lat
 • Możliwość finansowania wielu inwestycji na raz

Kredyt w Rachunku Bieżącym

Kredyty dla firm w rachunku bieżącym zwany również limitem kredytowym w rachunku jest bardzo popularnym produktem finansowym. Posiadając rachunek bankowy i realizując przez niego przepływy pieniężne firmy można złożyć wniosek kredyt firmowy w rachunku bieżącym. Taki kredyt pozwala na jego wielokrotne spłacanie i odnawianie do kwoty dostępnego limitu.

Dzięki takiej linii kredytowej w rachunku bieżącym mamy środki do wykorzystania w każdej sytuacji gdy będziemy ich potrzebować. Można to traktować jako swoistą poduszkę finansową pozwalającą nam regulować niezaplanowane wcześniej koszty firmowe.

 • Kredyt w rachunku dostępny w wielu walutach
 • Wniosek można złożyć przez bankowość internetową
 • Dostępny do wysokości limitu
 • Może odnawiać się automatycznie
 • Idealny na finansowanie bieżących zobowiązań
 • Niezwykle prosty kredyt dla firmy

Kredyty dla Firm z gwarancją

Kredyty dla firm mogą być zabezpieczone gwarancją de minimis oferowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej BGK. Dzięki gwarancji bank może udzielić kredyt Klientowi, który nie musi przedstawiać zabezpieczenia.

Gwarancja może być wykorzystana na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji finansowej i nie wiąże się z przekazaniem środków finansowych dla firmy. Co ważne gwarancja nie jest przychodem a więc nie rodzi żadnych skutków podatkowych dla firmy.

Dzięki gwarancji bank ma zabezpieczone część ryzyka spłaty kredyty dla firmy. W razie braku spłaty kredytu przez firmę bank uzyska spłatę kredytu od BGK. Dlatego też gwarancja często powoduje, że firma może uzyskać tańszy kredyt np. z niższą marżą lub prowizją. W wielu przypadkach gdyby nie gwarancja to firma nie miała by szans na uzyskanie kredytu gdyż działa zbyt krótko lub nie posiada odpowiedniego zabezpieczenia.

kredyty dla firm – Pomoc eksperta kredytowego

Jeżeli jesteś zainteresowany kredytem firmowym to zapraszamy do kontaktu z Hiportal. Nasi eksperci kredytów firmowych działają w całym kraju. Nasze usługi są bezpłatne. Współpracujemy z doradcami doświadczonymi w obsłudze podmiotów gospodarczych.