18 czerwca 2024

Kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem – nowość na rynku

kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem

Rynek kredytu hipotecznego przyzwyczaił się przez wiele lat, iż oprocentowanie kredytu to suma marży banku oraz stawki referencyjnej. Gdy zmienia się stawka referencyjna (czyli najczęściej WIBOR 3M lub WIBOR 6M) to zmianie ulega również oprocentowanie. Jednak od niedawna mamy już na rynku kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem. Skąd wziął się taki produkt i jak go analizować ?

Co to są kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem ?

Jest to kredyt hipoteczny w którym przez cały okres kredytowania oprocentowanie jest stałe. Może być również tak, iż bank wyznaczy jakiś okres (np. kilka lat) w którym oprocentowanie jest stałe a po tym okresie może ulec zmianie i znów przez jakiś czas być stałe. Wtedy mówimy o kredycie hipotecznym z okresowo stałym oprocentowaniem. Pamiętajmy, iż stałe oprocentowanie może również dotyczyć pożyczek hipotecznych udzielanych przez banki.

Zalety – kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem

Główna zaleta jest taka, iż przez cały okres kredytowania lub jego część (w przypadku kredytów z okresowo stałą stopą procentową) wiemy dokładnie jaką ratę kredytu będziemy spłacać. Pozbywamy się tym samym niepewności i ryzyka związanego z ewentualnym wzrostem stóp procentowych. Daje to nam komfort spłacania kredytu bez konieczności bycia w ciągłej gotowości finansowej na prawdopodobny ich wzrost. W przypadku gdy zdecydowaliśmy się na raty równe to nawet w przypadku zwiększenia stawki WIBOR nasze oprocentowanie nie wzrośnie.

Wady – kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem

Główna wada to odwrotność zalety czyli sytuacja w której spadają stopy procentowe. W takim przypadku raty kredytów hipotecznych oparte o zmienną stopę procentową będą niższe z uwagi na spadające oprocentowanie. Niestety nie będzie to dotyczyło kredytu ze stałą stopą. Czyli nie uzyskamy korzyści wynikających z obniżenia stóp procentowych. Pamiętajmy również, iż w momencie udzielania kredyt hipoteczny ze stałą stopą będzie wyżej oprocentowany niż kredyt oparty o stawkę referencyjną. Dlatego może się okazać, iż jeżeli stopy procentowe nie wzrosną to nasz kredyt cały czas będzie droższy od kredytu na tą samą kwotę i okres ale opartego o zmienną stopę procentową.

Po co rynkowi kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem ?

Dobre pytanie gdyż odpowiedź nie jest prosta i oczywista. Przez wiele lat na naszym rynku oferowane były wyłącznie kredyty hipoteczne, których oprocentowanie było oparte o stawkę WIBOR. Jednak to się zmienia.

Obecnie Komisja Nadzoru Finansowego wymaga aby banki komercyjne posiadały do końca czerwca 2021 roku w swojej ofercie kredyty ze stałym oprocentowaniem (banki spółdzielcze mają na to czas aż do końca 2022 roku). Oczekiwania KNF w tym zakresie zawarte są w znowelizowanej rekomendacji S opublikowanej w grudniu 2019 roku. Pytanie więc skąd nacisk na banki aby wprowadzały do oferty kredyty ze stałym lub okresowo-stałym oprocentowaniem. Zapewne z ostrożności.

Pamiętajmy, iż w razie wzrostu stóp procentowych raty kredytów hipotecznych opartych o stawkę referencyjną również pójdą w górę. Być może w takiej sytuacji część kredytobiorców mogła by mieć problem z ich spłatą. Stąd działania nadzorcy rynku finansowego aby dać Klientom alternatywę w postaci kredytów ze stałą stopą kredytową. Czyli wszystko to dla stabilizacji i bezpieczeństwa Klientów oraz banków.

Czy kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem mogą być atrakcyjne ?

Kredyty hipoteczne ze stałą stopą są oferowane od niedawna więc ich udział w rynku jest niewielki. Zwróćmy również uwagę, iż obecnie są one w ofercie kilku banków a stała stopa obowiązuje wyłącznie przez pierwsze 5 lat spłacania kredytu. Rodzi się więc pytanie czy warto zawracać sobie nimi głowę. W naszej ocenie wszystko zależy od tego jak bardzo obawiamy się wzrostu stóp procentowych w okresie 5 lat. Póki co na początku 2021 roku stopy procentowe mamy na bardzo niskim poziomie. Jednak trudno oszacować jak będą wyglądały nawet za rok. Przykładowo – któż mógł przewidzieć w 2019 roku, iż już rok później stopy zostaną obniżone do rekordowo niskiego poziomu ?

Dlatego uważamy, iż stałe oprocentowanie należy traktować jako swoisty bezpiecznik. W momencie udzielania kredyty hipoteczne ze stałą stopą będą droższe niż kredyty z oprocentowaniem zmiennym. W ten sposób banki dają sobie bufor na ewentualne podwyżki stóp procentowych. Powinniśmy więc różnicę w oprocentowaniu kredytu ze stałą stopą a zmienną traktować jako cenę za „spokojny sen”. Można również określić to mianem swoistej polisy ubezpieczeniowej. Tak jak napisaliśmy powyżej może się okazać, iż przez cały okres 5 lat korzystania ze stałej stopy procentowej będziemy przepłacać (w porównaniu do kredytu ze zmienną stopą) ale niestety każda „polisa” musi kosztować.

Kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem dla już spłacających hipotekę

Jeżeli posiadasz kredyt hipoteczny oparty o zmienne oprocentowanie to być może również mógłbyś go zamienić na taki ze stałą stopą. Być może Twój bank oferuje taką możliwość. A jeżeli nie to warto o nią zapytać w bankach oferujących kredyty hipoteczne ze stałą stopą. Pamiętajmy, iż od lipca 2021 roku wszystkie banki komercyjne będą zobowiązane do oferowania takich produktów.

Naszym zdaniem rynek kredytów hipotecznych opartych o stałą stopę będzie rósł gdyż w długim okresie Klienci oczekują stabilizacji. A kredyt hipoteczny jest właśnie produktem długookresowym stąd wydaje się logiczne aby był jak najbardziej stabilny dla Klientów ale również i dla banków.

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli chcesz porozmawiać z naszym Ekspertem na temat kredytów hipotecznych opartych o stałą stopę procentową to zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.