23 kwietnia 2024

Które źródło dochodu nie jest akceptowane w banku

źródło dochodu

Niedawno pisaliśmy o tym jakich źródeł dochodów banki akceptują. Tym razem chcemy przybliżyć najpowszechniejsze przypadki, które nie są akceptowane. Przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny powinniśmy wiedzieć czy nasze źródło dochodu jest akceptowane w danym banku. Oszczędzi nam to czasu.

Pamiętajmy, iż każdy bank ma swoje zasady analizy dochodów Klientów stąd szczegółowe informacje uzyskamy od doradcy w oddziale banku bądź od doradcy kredytowego. Poniżej prezentujemy ogólne zasady, które są najczęściej spotykane na rynku kredytowym.

Różnorakie zasiłki

Dochody z tytułu zasiłku dla bezrobotnych podobnie jak zasiłek opiekuńczy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek rehabilitacyjny czy zasiłek chorobowy raczej nie będą mogły być uznane przez bank za źródło dochodu. Są to świadczenia okresowe i przyznawane osobom będącym w trudnym położeniu czy to zawodowym lub zdrowotnym. Tego typu świadczenia nigdy nie były wprowadzane z myślą o źródle spłaty kredytów.

Renta na okres krótszy niż okres kredytu

Jeżeli renta obejmuje okres krótszy niż okres kredytowania to bank nie zaakceptuje takiego źródła dochodu. Wyjątkiem jest sytuacja w której renta po jej zakończeniu automatycznie przejdzie w emeryturę. Wtedy bank przyjmie, iż Klient będzie spłacał kredyt z dochodu uzyskiwanego dzięki emeryturze.

Umowa o pracę na zastępstwo lub na okres próbny

Banki oczywiście uwielbiają umowę o pracę jako źródło dochodu jednak wyłącznie gdy daje ona szansę na dochody w długim okresie. Niestety ani umowa na zastępstwo ani na okres próbny nie spełnia tego warunku. Pamiętajmy, iż również jeżeli jesteśmy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę to nie mamy szans na kredyt hipoteczny.

Warto w tym miejscu dodać, iż również dochody pracowników sezonowych nie zostaną uznane za źródło dochodu. Podobna sytuacja wystąpi jeżeli pracujemy w firmie znajdującej się w stanie upadłości, likwidacji lub restrukturyzacji. Tak samo gdy zatrudnieni jesteśmy przez agencję pracy tymczasowej to możemy mieć trudności z uznaniem jako źródło dochodu.

Świadczenie 500+

Mając dzieci na każde z nich możemy otrzymywać świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie. Ponieważ w założeniach te środki powinny być wykorzystane na potrzeby dzieci dlatego banki nie chcą ich uznawać jako źródło dochodu.

Zyski ze sprzedaży akcji i dywidendy

Dochody wynikające z działalności na rynku kapitałowym jak wiemy są obarczone ryzykiem. Mogą się pojawiać ale nie muszą. Nigdy nie wiemy czy w przyszłości dalej będziemy zarabiać na akcjach lub czy dana spółka będzie wypłacała dywidendę. Z powodu tej niepewności banki nie chcą uznawać tego typu źródła dochodu.

Dochód z tytułu świadczenia posługi duszpasterskiej

Ten rodzaj dochodu również najczęściej nie będzie uznany jako źródło dochodu przez bank. Wynika to najprawdopodobniej z trudności w ustaleniu przyszłej wysokości takiego dochodu.

Dochód ze spółki w której wnioskodawca występuje jako komandytariusz

Komandytariusz to tzw. wspólnik pasywny w spółce komandytowej. Nie ma on prawa do kierowania i reprezentacji spółki. Ma natomiast prawo do części zysku spółki. Banki nie chcą uznawać tego zysku jako źródła dochodu. Zapewne wynika to z tego, iż komandytariusz ta nie ma praktycznie żadnego wpływu na to czy zysk się pojawi.

Dochody z działalności gospodarczej zarejestrowanej za granicą

Banki akceptują dochody z tytułu działalności gospodarczej jednak podstawowym warunkiem jest najczęściej to aby była ona zarejestrowana w Polsce. Jeżeli mamy firmę zarejestrowaną w innym kraju to bank może nie uznać jej jako źródła dochodu. Podobnie jeżeli wykonujemy wolny zawód i mamy w tym celu zarejestrowaną działalność gospodarczą to powinna ona być krajowa a nie zagraniczna.

Świadczenia nie mające stałego charakteru

Nawet jeżeli mamy bardzo dobre źródło dochodu pozwalające nam na wygodne życie a nie jest ono stabilne to bank go nie zaakceptuje. Dla banku oprócz wysokości dochodów ważne jest aby zachować ich stabilność w jak najdłuższym okresie. Jeżeli analityk banku oceni, iż nasze źródło dochodu takiej stabilności nie daje to nawet mimo wysokich kwot nie mamy szans na kredyt.

Dochody, których nie można właściwie udokumentować

Banki zawsze oczekują potwierdzenia uzyskiwania dochodu. Jeżeli nasze źródło dochodu nie jest w odpowiedni sposób udokumentowane bądź nie można tych dokumentów potwierdzić to bank może nie uznać tego dochodu.

Jeżeli macie Państwo pytania związane z tematyką źródeł dochodów to zapraszamy do kontaktu z Nami.