9 grudnia 2023

Oprocentowanie kredytu – stałe czy zmienne

oprocentowanie kredytu - stałe czy zmienne

Pytanie, które zadaje sobie coraz więcej kredytobiorców. Jest to jedna z istotniejszych decyzji kredytowych. Szczególnie przy kredytach na dłuższy okres może mieć istotne znaczenie. Warto wiedzieć jak analizować obie opcje aby podjąć przemyślaną decyzję.

Oprocentowanie kredytu

Cechą praktycznie każdego kredytu jest to, iż po jego udzieleniu bank nalicza odsetki, które Klienci muszą spłacać w ratach kapitałowo – odsetkowych. Sposób obliczania odsetek jest szczegółowo opisany w umowie kredytowej. Z uwagi na fakt, iż oprocentowanie jest najistotniejszym kosztem kredytu warto dokładnie zapoznać się z zapisami umowy kredytowej na ten temat. Należy wiedzieć jak są kalkulowane odsetki i jak może się zmieniać ich stopa tak aby nie być zaskoczonym ewentualnym wzrostem raty.

Oprocentowanie kredytu w praktyce przełoży się na wielkość raty, którą będziemy zobowiązani spłacać do banku. Każda rata ma w sobie część kapitału i część odsetek. Im więcej będzie kapitału w każdej racie tym szybciej spłacimy kredyt.

Oprocentowanie zmienne kredytu

Oprocentowanie zmienne polega na tym, iż w trakcie spłaty kredytu jego wartość (stopa procentowa) może się zmieniać. Najczęściej takie oprocentowanie oparte jest w pewnej części o jakiś niezależny od banku wskaźnik referencyjny – np. WIBOR lub WIRON. Wskaźniki referencyjne mogą się zmieniać i dlatego też stopa oprocentowania kredytu również może ulegać zmianom. Trudno jest przewidzieć kierunek zmian wskaźników (zajmują się tym analitycy rynków finansowych) dlatego oprocentowanie zmienne jest obarczone ryzykiem, które należy przemyśleć przed decyzją o kredycie.

W oprocentowaniu zmiennym musimy mieć świadomość, iż w trakcie spłaty kredytu jego wartości mogą się zmieniać i nie mamy na to wpływu. Stąd przed podjęciem decyzji o wyborze takiego sposobu oprocentowania kredytu warto zapytać doradcę kredytowego jak wartość wskaźników referencyjnych zmieniała się kilka lat wstecz.

Oprocentowanie stałe kredytu

Oprocentowanie stałe polega na tym, iż w trakcie spłaty kredytu jego wartość nie ulega zmianom. Możemy mówić również o oprocentowaniu okresowo stałym czyli przez część okresu spłaty kredytu. Oprocentowanie stałe jest w naszej ocenie bezpieczniejsze dla kredytobiorcy gdyż nie musimy się obawiać jego wzrostu.

Oprocentowanie stałe nie wymaga od nas analizowania historycznych danych jednak pamiętajmy, iż finalnie może okazać się wyższe niż gdybyśmy wybrali oprocentowanie zmienne. Szczególnie w sytuacji gdy oprocentowanie zmienne będzie spadać na skutek obniżania się wskaźnika referencyjnego.

Oprocentowanie kredytu – stałe czy zmienne

Analizując wybór oprocentowania kredytu warto skonsultować to z ekspertem kredytowym. Osoba mająca doświadczenie na rynku kredytowym pomoże nam właściwie podjąć decyzje zgodnie z naszymi oczekiwaniami.