28 czerwca 2022

Zdolność kredytowa – co na nią wpływa ?

Na temat zdolności kredytowej już pisaliśmy i pewnie jeszcze nie raz napiszemy. Jest to niezwykle ważna kwestia związana z możliwością uzyskania kredytu hipotecznego. Krótko pisząc bez zdolności nie ma kredytu hipotecznego. Dlatego też postanowiliśmy w jednym artykule zebrać te elementy pojęcia zdolność kredytowa które są z dużym prawdopodobieństwem są analizowane w bankach i będziemy musieli się z nimi zmierzyć. Na większość z nich mamy wpływ. Zdolność kredytowa – każdy bank liczy po swojemu Pamiętajmy, iż każda instytucja kredytowa do której się udamy będzie analizowała naszą zdolność kredytową według własnych procedur. Jak wynika z regulacji bankowych zdolność kredytowa to zdolność do spłaty kredytu z odsetkami w terminach określonych w umowie. Tak więc definicja jest dość ogólna ale można określić pewien standardowy zestaw elementów analizy oceny zdolności kredytowej, którymi posługują się banki. Zdolność kredytowa – źródła i wielkość dochodu Gdy bank udzieli nam kredyt hipoteczny to co miesiąc, przez wiele lat będziemy zobowiązani do spłaty raty kredytu. Tak więc nasz domowy budżet musi być na tyle duży i stabilny abyśmy udźwignęli zobowiązanie w długim okresie. Co do słowa „duży” to oznacza, iż po opłaceniu kosztów co miesięcznego utrzymania powinna nam zostać określona kwota pieniędzy. Natomiast w przypadku stabilności chodzi o to aby było jak najmniejsze ryzyko utraty źródła utrzymania. Oczywiście bank wie, iż nic nie jest wieczne i w każdej chwili możemy stracić pracę ale właśnie dlatego analizuje np. jaki wykonujemy zawód i w jakiej branży pracujemy. Jeżeli jest to zawód narażony na bezrobocie lub istnieje niestabilna sytuacja w branży na skutek np. zmian prawnych to istnieje duże ryzyko, iż nie uzyskamy kredytu. Bądź bank będzie oczekiwał wyższych zabezpieczeń. Jeśli bank oceni, iż po stracie pracy będzie nam trudno znaleźć nową w zawodzie, który wykonujemy to może to mieć wpływ na jego decyzje o przyznaniu nam kredytu. Z tego powodu banki bardzo cenią sobie klientów wykonujących zawody dobrze płatne i dające możliwość szybkiego znalezienia nowego miejsca pracy (np. lekarze, informatycy, osoby pracujące w sektorze państwowym). Co do stabilności dochodów to bank raczej woli gdy po kredyt przychodzi małżeństwo niż singiel. Przy małżeństwie mamy mniejsze ryzyko, iż naraz dwie osoby stracą pracę w …

Czym jest zdolność kredytowa ?

Zastanawiając się nad zakupem mieszkania i finansowaniem go poprzez kredyt hipoteczny z pewnością spotkamy się z pojęciem zdolności kredytowej. Warto wiedzieć czym jest zdolność kredytowa. Jest to termin prawny spotykany w wielu ustawach jednak dobrze jest go rozumieć w sposób praktyczny aby móc podejmować właściwe decyzje kredytowe. Czym jest zdolność kredytowa – prawne aspekty Zacznijmy od podstaw prawnych – czym jest zdolność kredytowa w przepisach. Prawo bankowe mówi nam w Art. 70.1, iż bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz odsetkami w terminach określonych w umowie. Każdy kredytobiorca jest zobowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. W ustawie o kredycie hipotecznym mamy zdefiniowaną ocenę zdolności kredytowej jako ocenę zdolności konsumenta do spłaty zaciągniętego kredytu hipotecznego wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie o kredyt hipoteczny. Tą ocenę przeprowadza kredytodawca czyli w naszym wypadku bank udzielający nam kredytu hipotecznego. Widzimy po powyższych dwóch akapitach, iż aby uzyskać kredyt hipoteczny (i nie tylko) w banku polskim musimy mieć zdolność kredytową. Czyli bank musi potwierdzić, iż spłacimy kredyt w czasie na jaki się z bankiem umówimy. Tak na marginesie dobrze abyśmy również sami mieli przekonanie, iż jesteśmy zdolni do spłaty kredytu. Jeżeli bowiem sami obawiamy się o to czy wystarczy nam środków na spłacanie kredytu to warto tymi wątpliwościami podzielić się z doradcą bądź pracownikiem banku. To są profesjonaliści więc na pewno otrzymamy od nich fachowe informacje dotyczące tego czym jest zdolność kredytowa. Warto zwrócić uwagę na zapis mówiący o tym, iż my jako kredytobiorcy jesteśmy zobowiązani przedkładać na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do oceny naszej zdolności kredytowej. I tutaj dochodzimy do drugiej części naszego artykułu czyli: Czym jest zdolność kredytowa – praktyczne aspekty Praktyka praktyką ale znów musimy rozpocząć od przepisów odpowiadając na pytanie czym jest zdolność kredytowa. Artykuł 21 wspomnianej powyżej ustawy o kredycie hipotecznym mówi w punkcie drugim, iż ocena zdolności kredytowej jest dokonywana na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta z baz danych lub ze zbiorów danych kredytodawcy. Czyli mamy trzy źródła informacji na podstawie których bank ocenia …