28 listopada 2022

Zdolność kredytowa – co na nią wpływa ?

Na temat zdolności kredytowej już pisaliśmy i pewnie jeszcze nie raz napiszemy. Jest to niezwykle ważna kwestia związana z możliwością uzyskania kredytu hipotecznego. Krótko pisząc bez zdolności nie ma kredytu hipotecznego. Dlatego też postanowiliśmy w jednym artykule zebrać te elementy pojęcia zdolność kredytowa które są z dużym prawdopodobieństwem są analizowane w bankach i będziemy musieli się z nimi zmierzyć. Na większość z nich mamy wpływ. Zdolność kredytowa – każdy bank liczy po swojemu Pamiętajmy, iż każda instytucja kredytowa do której się udamy będzie analizowała naszą zdolność kredytową według własnych procedur. Jak wynika z regulacji bankowych zdolność kredytowa to zdolność do spłaty kredytu z odsetkami w terminach określonych w umowie. Tak więc definicja jest dość ogólna ale można określić pewien standardowy zestaw elementów analizy oceny zdolności kredytowej, którymi posługują się banki. Zdolność kredytowa – źródła i wielkość dochodu Gdy bank udzieli nam kredyt hipoteczny to co miesiąc, przez wiele lat będziemy zobowiązani do spłaty raty kredytu. Tak więc nasz domowy budżet musi być na tyle duży i stabilny abyśmy udźwignęli zobowiązanie …

Czym jest zdolność kredytowa ?

Zastanawiając się nad zakupem mieszkania i finansowaniem go poprzez kredyt hipoteczny z pewnością spotkamy się z pojęciem zdolności kredytowej. Warto wiedzieć czym jest zdolność kredytowa. Jest to termin prawny spotykany w wielu ustawach jednak dobrze jest go rozumieć w sposób praktyczny aby móc podejmować właściwe decyzje kredytowe. Czym jest zdolność kredytowa – prawne aspekty Zacznijmy od podstaw prawnych – czym jest zdolność kredytowa w przepisach. Prawo bankowe mówi nam w Art. 70.1, iż bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz odsetkami w terminach określonych w umowie. Każdy kredytobiorca jest zobowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. W ustawie o kredycie hipotecznym mamy zdefiniowaną ocenę zdolności kredytowej jako ocenę zdolności konsumenta do spłaty zaciągniętego kredytu hipotecznego wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie o kredyt hipoteczny. Tą ocenę przeprowadza kredytodawca czyli w naszym wypadku bank udzielający nam kredytu hipotecznego. Widzimy po powyższych dwóch akapitach, iż aby uzyskać kredyt hipoteczny (i nie …