24 września 2023

Wniosek o kredyt hipoteczny – co warto sprawdzić zanim go złożymy ?

wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny to działanie do którego warto się dobrze przygotować poprzez uzyskanie odpowiedniej wiedzy. Samo opracowanie, skompletowanie oraz złożenie wniosku to czynność sformalizowana jednak dobrze jest wiedzieć co banki będą weryfikować i jakie są ich wymagania w tym zakresie aby uniknąć rozczarowania jakim może być odrzucenie wniosku o kredyt.

Moje źródło dochodów

Banki mają swoje twarde wymagania dotyczące akceptowalnych źródeł dochodów. Oprócz samego źródła i rodzaju umowy z pracodawcą ważny jest również okres uzyskiwania dochodów oraz ich regularność (okresowe premie) czyli nasza stabilność finansowa. Banki sprawdzą również relację kwoty (sumy) naszych dochodów do liczby osób na utrzymaniu. Wszystko to po to aby zweryfikować czy posiadamy wolne środki na spłacanie rat kredytu hipotecznego przez długi okres. Jeżeli bank uzna, iż uzyskiwane przez nas dochody nie pozwalają na spłatę kredytu (czyli nie mamy zdolności kredytowej) to może odrzucić nasz wniosek o kredyt hipoteczny. Istotne są również takie kwestie jak waluta uzyskiwanych dochodów oraz kraj w którym pracujemy.

Niektóre banki mogą również zwracać uwagę na to w jakim sektorze gospodarki pracujemy. Jeżeli nasza branża jest niestabilna lub narażona na jakieś istotne ryzyko to bank może przez to odmówić przyznania kredytu hipotecznego. Na sytuację w sektorze nie mamy wpływu ale jeżeli okaże się, że pracujemy w takiej branży to być może warto rozważyć zmianę miejsca pracy lub nawet przebranżowienie.

Kwota kredytu, którą mogę uzyskać

Dochody kredytobiorcy to podstawowa kwestia przy kredycie hipotecznym dlatego zanim złożymy wniosek o kredyt hipoteczny uzyskajmy informacje od eksperta kredytowego lub banku na jaką (mniej więcej) kwotę kredytu hipotecznego możemy liczyć. Dzięki temu unikniemy straty czasu na poszukiwanie mieszkania czy domu, którego nie będziemy mogli kupić. Eksperci kredytowi mają dostęp do kalkulatorów kredytowych banków, których kredyty hipoteczne obsługują dlatego są w stanie powiedzieć nam ogólnie na jaką kwotę kredytu hipotecznego możemy liczyć.

Z kwotą kredytu nierozerwalnie związane jest pojęcie wkładu własnego. Rozmawiając z Ekspertem kredytowym zorientujmy się jakich wartości wkładu własnego wymagają banki abyśmy byli przygotowani na wpłacenie takiej kwoty. Wkład własny może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych a więc nie jest to mała kwota stąd należy być przygotowanym na jej wpłacenie.

Uzbrojeni w taką wiedzę będziemy mogli szukać mieszkania czy domu, który będzie w zasięgu naszych możliwości finansowych i kredytowych.

Moja historia kredytowa

W naszej ocenie każda osoba, która przygotowuje się do operacji pod tytułem wniosek o kredyt hipoteczny powinna sprawdzić co jest zapisane w jej historii kredytowej. Można to zweryfikować samodzielnie pobierając raport o sobie z Biura Informacji Kredytowej. Dzięki temu będziemy wiedzieć co banki wiedzą na nasz temat. W raporcie zobaczymy historię spłat (każdą ratę) naszych kredytów o ile uprzednio je zaciągaliśmy a także aktualne saldo zobowiązań. Dzięki temu bank będzie dokładnie wiedział jakie są nasze zobowiązania kredytowe czy też z tytułu kart kredytowych.

Warto dokładnie przeczytać raport kredytowy gdyż zdarzają się również zapisy, które należy wyjaśnić – na przykład mimo spłaty jakiegoś kredytu w raporcie BIK wciąż pozostaje on „niezamknięty”. Wtedy należy z bankiem wyjaśnić te kwestie – być może zapomnieliśmy dopłacić jakąś kwotę lub bank błędnie coś zaksięgował. Pamiętajmy, że wszelkie nieregularne spłaty widoczne w raporcie BIK mogą działać na naszą niekorzyść stąd za nim złożymy wniosek o kredyt hipoteczny miejmy wiedzę co jest w jego treści.

Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą i dochody z tego tytułu będzie zawierał nasz wniosek o kredyt hipoteczny to warto również pobrać raport z Biura Informacji Kredytowej na temat firmy. Jeżeli prowadząc działalność gospodarczą korzystamy z kredytów bankowych to historia ich spłat oraz wartość aktualnych zobowiązań będzie widoczna w raporcie.

Koszt raportów z biura informacji kredytowej jest niewielki a dzięki temu unikniemy niepotrzebnych rozczarowań i będziemy gotowi na odpowiedzi ewentualnych pytań z banku.

Moja Nieruchomość

Zanim złożymy wniosek o kredyt hipoteczny sprawdźmy czy nieruchomość, którą chcemy kupić na kredyt może być zabezpieczeniem. Pisaliśmy już w innym poradniku kredytowym o tym jakich nieruchomości banki raczej nie skredytują. Jeżeli chcemy kupić mieszkanie w małym miasteczku lub dom na wsi to być może bank nie zgodzi się na ich skredytowanie jeżeli uzna, że te rynki nieruchomości są zbyt mało płynne. Innymi słowy bank będzie się obawiał, iż w razie przejęcia nieruchomości nie będzie mógł jej szybko sprzedać.

Gdzie szukać wiedzy i Ekspertów

Najprościej skonsultować się z ekspertem kredytowym lub zapytać w kilku bankach. Pamiętajmy, iż usługi świadczone przez ekspertów kredytowych nic nas nie kosztują dlatego warto wykonać nawet telefon do eksperta i skonsultować się w powyższych kluczowych kwestiach. Dzięki takiej rozmowie możemy uniknąć problemów gdy już złożymy wniosek o kredyt hipoteczny. Do procesu kredytowego związanego z zakupem nieruchomości warto dobrze się przygotować aby nie być zaskakiwanym.