24 września 2023

Kredyty dla małych Firm – wymagania

kredyty dla małych firm

Wiele małych firm na etapie swojego rozwoju spotyka się z koniecznością pozyskania finansowania. Dlatego kredyty dla małych firm mają tutaj ogromne znaczenie. Biorąc pod uwagę dużą liczbę banków je oferujących jest to łatwo dostępne, proste i nie drogie źródło finansowania umożliwiające dalszy dynamiczny rozwój małej firmy. Warto wiedzieć jakie rodzaje kredytów są dostępne dla małych i średnich firm.

Mała firma – definicja

Definicję małych i średnich firm określają szczegółowo różnorakie regulacje. Są one najczęściej związane z przyznawanymi funduszami europejskimi. Jednak każda instytucja kredytowa może na własny sposób decydować kto według niej jest małą firmą. Możemy przyjąć, iż w polskich realiach mała firma najczęściej jest to jednoosobowa działalność gospodarcza i zatrudnia od kilku do kilkunastu pracowników. Takich małych lub nazywanych czasem mikroprzedsiębiorstwami firm jest w Polsce około 2 miliony. Tak duża liczba potencjalnych Klientów dla banków oraz innych instytucji kredytowych spowodowała, iż kredyty dla małych firm stały się u nas bardzo popularnym produktem finansowym.

Kredyty dla małych firm – wymagania

Podstawowe wymaganie wobec małych firm to okres działalności. Najczęściej banki wymagają aby biznes działał pełny rok. Tak aby można było przeanalizować ewentualną sezonowość oraz stwierdzić, iż firma już zarabia czyli osiąga dochód. Firmy działające krócej niż rok mają małe szanse na uzyskanie kredytu w banku i prawdopodobnie muszą szukać finansowania w instytucjach pozabankowych. Dla takich podmiotów być może dobrym produktem są pożyczki hipoteczne. Tak więc mała firma po powstaniu musi być przygotowana na to aby przynajmniej na rok mieć zabezpieczone środki finansowe.

Kolejne wymaganie jakie banki często stawiają przed małymi firmami to osiąganie dochodu. Dla banku ma to istotne znaczenie gdyż firma bez dochodu nie ma formalnie zdolności kredytowej. W takiej sytuacji nie ma odpowiedzi na podstawowe pytanie: z czego biznes będzie spłacał kredyt ? Dlatego też kredyty dla małych firm to produkt dla firm osiągających dochody czyli mających wyższe przychody niż koszty. Należy o tym pamiętać prowadząc firmę aby w sytuacji gdy będziemy potrzebowali kredytu nie było problemów z jego uzyskaniem.

Niezwykle ważna jest również historia kredytowa. Każdy wniosek o kredyty firmowy jest weryfikowany przez bank, który za zgodą Klienta pobiera raport z Biura Informacji Kredytowej. Dodajmy, iż w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych pobierane są najczęściej dwa raporty – jeden dotyczący firmy i drugi dotyczący właściciela. Historia kredytowa zawarta w raportach BIK jest niezwykle ważna dla banku. Jeżeli bowiem swoje poprzednie kredyty firmowe czy pożyczki spłacaliśmy nieregularnie to dla banku jest to może być sygnał, iż nie jesteśmy solidnym Klientem. Stąd warto pamiętać o ratach kredytów, leasingów czy pożyczek i spłacać je regularnie aby potem nie było problemów z kredytem dla firmy.

Kredyty dla małych firm są najczęściej udzielane bez zabezpieczenia. Stąd dla banku tak ważna jest nasza historia kredytowa. Jeżeli bowiem obsługujemy swoje kredyty czy pożyczki nieregularnie to bank może ocenić, iż jego kredyt też tak będziemy spłacać. Podobnie sprawa wygląda z naszymi prywatnymi kredytami czy pożyczkami. Jeżeli na przykład spłacamy kredyt hipoteczny na mieszkanie i robimy to nieregularnie to bank również może ocenić, iż nie jesteśmy dobrym Klientem.

Dodajmy, iż w raportach BIK banki widzą wszystkie nasze bankowe (oraz niektóre pozabankowe) kredyty, leasingi oraz pożyczki. Piszemy o tym dlatego, iż może się okazać, iż z uwagi na wysokie kwoty zobowiązań w relacji do naszych dochodów bank odmówi nam udzielenia kolejnego kredytu firmowego lub będzie oczekiwał zabezpieczenia. Tak jak pisaliśmy powyżej kredyty dla małych firm to produkty niezabezpieczone a więc tutaj kluczową kwestią jest dochodowość firmy oraz regularne spłacanie poprzednich (aktualnych) kredytów i pożyczek.

Kredyty dla małych firm – podstawowy produkt

Podstawowym produktem kredytowym dla małych firm jest kredyt ratalny przyznawany do kwoty kilkuset tysięcy złotych. Takie kredyty dla małych firm nie wymagają zabezpieczeń majątkowych i są udzielane bardzo szybko – w praktyce zazwyczaj do kilku dni od złożenia wniosku. Banki wymagają podstawowe dokumenty takie jak dokument tożsamości, wyciąg z rachunku firmowego lub dokumenty finansowe zależnie od sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym. O najważniejszych wymaganiach dotyczących takich kredytów napisaliśmy powyżej.

Pamiętajmy, że kredyt dla firmy powinien zostać przeznaczony na cele związane z działalnością gospodarczą. We wniosku o kredyt firmowy musimy opisać na co zostaną przeznaczone środki z kredytu. Bank może to również weryfikować prosząc nas o odpowiednie dokumenty księgowe.

Kredyty dla małych firm – inne produkty

Mała firma może również korzystać z takiego produktu jak kredyt dla profesjonalistów czyli dla osób prowadzących działalność gospodarczą i wykonujących zawód wymagający specjalistycznego wykształcenia, doświadczenia i odpowiednich kwalifikacji oraz posiadania zdanych państwowych egzaminów. Taki kredyt dla osób wykonujących wolne zawody jest obecnie niezależnym produktem kredytowym. Banki chętnie oferują kredyt dla Profesjonalistów z uwagi na stabilne i ponadprzeciętne dochody tych osób. Eksperci kredytowi współpracujący z Hiportal posiadają w swojej w ofercie propozycje kredytu dla profesjonalistów.

Innym produktem finansowym dla małych firm jest kredyt obrotowy. To również prosty sposób na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej w każdej małej i średniej firmie. Banki oferują go najczęściej w rachunku bieżącym lub rachunku kredytowym. Mała firma jako kredytobiorca nie musi przedstawiać faktur wykorzystania kredytu dlatego może on być wydany na dowolne cele związane oczywiście z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Warto również pamiętać o kredycie w rachunku bieżącym. Ten produkt – zwany również limitem kredytowym w rachunku jest bardzo popularnym produktem finansowym. Posiadając firmowy rachunek bankowy można złożyć wniosek kredyt firmowy w rachunku bieżącym. Taki kredyt pozwala na jego wielokrotne spłacanie i odnawianie do kwoty dostępnego limitu kredytowego. Dzięki kredytowi dla firmy w rachunku bieżącym mamy środki do wykorzystania zawsze w sytuacji gdy nasza firma będzie ich potrzebować.

Kredyty dla małych firm – pomoc doradcy kredytowego

Starając się o kredyt dla małych firm warto skorzystać z usług pośrednika kredytowego. Pamiętajmy, iż nie ponosimy kosztów współpracy z takim doradcą gdyż wynagradzają go banki. Ekspert kredytów firmowych wesprze nas przy wyborze banków do których warto złożyć wniosek, przygotowaniu wniosków kredytowych i analizie ofert kredytów.