28 czerwca 2022

Wkład własny – jak można go zgromadzić ?

Poszukując kredytu hipotecznego z pewnością w każdej ofercie, którą uzyskamy od banku będzie rozdział pod tytułem wymagany wkład własny. Nie uciekniemy od tego tematu z uwagi na regulacje i wymogi banków. Dlatego za nim rozpoczniemy prace nad wnioskiem kredytowym warto mieć przygotowane rozwiązanie. O opcjach jakie są dostępne dla kredytobiorców piszemy w poniższym artykule. Temat wkładu własnego już był poruszany na naszym portalu i zapewne nie raz jeszcze do niego wrócimy. Jest to istotna kwestia gdyż wprowadza do analizy warunków kredytu element, który jest trudno negocjowalny. Komisja Nadzoru Finansowego oraz banki wymagają od kredytobiorcy aby sam pokrył część kosztu zakupu nieruchomości. Czyli przykładowo jeżeli kupujemy mieszkanie warte 250 tys. zł a bank wymaga wkładu własnego na poziomie 20% to w jakiś sposób musimy zgromadzić 50 tys. zł. Bank udzieli nam jedynie 200 tys. zł kredytu. Stajemy więc przed pytaniem jak zgromadzić nasz wkład własny. Pamiętajmy, iż środki na wkład własny nie mogą pochodzić z pożyczki czy innego kredytu. Bank zobowiąże nas abyśmy to oświadczyli na piśmie. Stąd pozostaje nam konieczność zgromadzenia określonej kwoty pieniędzy. Najlepiej uczynić to przez regularne oszczędzanie. Wkład własny w gotówce Oczywiście w najlepszej sytuacji będą ci kredytobiorcy, którzy mają zgromadzone środki własne w gotówce. Przed zakupem mieszkania warto przez pewien czas odkładać pieniądze na nasz wkład własny. Przyzwyczaimy się do regularnego oszczędzania i od razu będziemy wiedzieć czy nasz budżet domowy jest gotowy aby określoną sumę pieniędzy przeznaczać na miesięczną ratę kredytu hipotecznego w przyszłości. Będziemy świadomi jaką kwotę miesięcznej raty kredytu będziemy mogli bez problemów spłacać. Tak więc gromadzenie wkładu własnego ma dużo plusów a największym minusem jest oczywiście to, iż zajmuje czas. Jak długi to będzie czas zależy od tego jaką kwotę będziemy mogli regularnie przeznaczać na oszczędzanie. Ubezpieczenie niskiego wkładu Jeżeli nie będziemy w stanie zebrać wymaganej kwoty wkładu własnego to bank może nam zaproponować tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu. Jest to ubezpieczenie ryzyka banku w zakresie spłaty części kredytu odpowiadającego różnicy między wymaganym przez bank wkładem własnym a wkładem wniesionym przez kredytobiorcę. Czyli mówiąc po ludzki bank ubezpiecza swoje ryzyko a my za to ubezpieczenie płacimy. Oczywiście nie jest tak, iż cały brakujący …

Wkład własny w kredycie hipotecznym – ale o co chodzi ?

Podczas rozmów z Doradcą o kredycie hipotecznym z pewnością pojawi się hasło „wkład własny”. Warto wiedzieć skąd się bierze ten wymóg i jak na niego patrzeć aby się go nie bać. W niniejszym artykule zamierzamy przybliżyć to pojęcie i opisać jego zalety i wady z punktu widzenia Klienta ale również trochę banku. Starając się o udzielenie kredytu hipotecznego zawsze zostanie nam postawiony warunek wkładu własnego. Zgodnie z rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego bank nie powinien kredytować w pełnej wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia. Pisząc po ludzku jeżeli kupujemy mieszkanie to bank nie może pożyczyć nam kwoty równej 100 % jego wartości tylko mniej. I właśnie „to mniej” to jest (w uproszczeniu) nasz wkład własny. Co daje wkład własny ? Z punktu widzenia nas czyli kredytobiorców wkład własny istotną zaletę gdyż obniża nam kwotę kredytu do spłaty. Pamiętajmy, iż od kwoty kapitały kredytu płacimy odsetki przez cały okres kredytowania. Oczywiście kwota kapitału maleje wraz ze spłatą każdej raty ale mimo wszystko im więcej kapitału z banku pożyczymy tym większe zapłacimy koszty. Pamiętajmy więc, iż wkład własny obniża nam koszty. Warto spojrzeć na wkład własny jako pewną formę inwestycji – dzięki niej nie poniesiemy kosztów kapitału od części stanowiącej kwotę wkładu własnego. Dla banku wkład własny działa odwrotnie czyli obniża przychody wynikające z udzielonego kredytu. Bank co prawda mniej zarobi ale dzięki wkładowi własnemu obniża własne ryzyko gdyż nie udziela nam kwoty stanowiącej równowartość nieruchomości. W razie gdybyśmy zaprzestali spłacania kredytu to bank może np. przejąć i zbyć nieruchomość stanowiącą jego zabezpieczenie i być może odzyska pożyczony nam kapitał. Wkład własny ma istotne znaczenie w sytuacji gdyby zaczęły spadać ceny nieruchomości. Wtedy malej również wartość zabezpieczenia kredytu z punktu widzenia banku. Czyli dla instytucji kredytującej wkład własny jest swoistym buforem na ryzyko spadku cen nieruchomości. Oczywiście wraz z postępującą spłatą kredytu to ryzyko maleje gdyż wciąż cała nieruchomość jest jego zabezpieczeniem. Bank co jakiś czas ma obowiązek badania jaka jest wartość zabezpieczenia kredytu. Ile wynosi wkład własny Kluczowa kwestia niniejszego artykułu czyli ile bank będzie od nas wymagał wkładu własnego ? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy częściowo we wspomnianej już rekomendacji S. …