28 lutego 2024

Faktoring – alternatywa dla kredytu obrotowego

faktoring - alternatywa dla kredytu

Już wiele firm oferuje usługę finansową pozwalającą uwolnić środki finansowe z faktur. Stąd nazwa tej usługi czyli Faktoring. Warto wiedzieć czym jest ta usługa i kiedy oraz jak z niej korzystać aby była opłacalna.

Faktoring – co to jest ?

Faktoring tak jak napisaliśmy pozwala uwolnić środki finansowe z wystawionych faktur. Czyli jeżeli przedsiębiorstwo wystawia fakturę to ma ona określony termin płatności. W niektórych branżach potrafią one wynosić nawet 60 i 90 i więcej dni. A przez ten długi czas nie mamy pieniędzy na finansowanie kosztów firmy. I tutaj z pomocą przychodzi faktoring. Jest to usługa finansowa polegająca na tym, iż firma faktoringowa udzielająca finansowania niejako pożycza nam pieniądze, które są związane z konkretnymi fakturami.

Faktoring działa wyłącznie między przedsiębiorcami. Nie można faktoringiem finansować faktur wystawianych konsumentom. Firmy faktoringowe mają również często wiele wyłączeń związanych z finansowaniem pewnych kategorii towarów – warto zwrócić na to uwagę.

Faktoring – najważniejsze cechy

Faktoring głównie dotyczy powtarzalnych transakcji z długimi terminami płatności (powyżej 60 dni). Faktoring umożliwia zachowanie płynności firmie w sytuacji gdy musi przez długi czas czekać na płatności faktur. Faktoring jest wypłacany w formie zaliczki wynoszącej najczęściej 80 % – 90% wartości brutto faktury.

Firmy finansujące faktury najczęściej robią to w postaci limitu. Czyli do kwoty danego limitu przedsiębiorca może uzyskiwać od razu środki w zamian za wystawione faktury. Finansowanie może być w złotych polskich ale i również w wielu walutach obcych – najczęściej w euro.

Faktoring może być pełny i niepełny. Faktoring pełny oznacza przejęcie na siebie ryzyka płatności faktury na firmę faktoringową. Faktoring niepełny natomiast nie zakłada przejmowania takiego ryzyka. W przypadku faktoringu niepełnego to przedsiębiorca musi spłacić firmie faktoringowej zaliczkę nawet gdy nie uzyska płatności faktury w terminie zwanym okresem regresu. Niektóre firmy faktoringowe pozwalają na finansowanie faktur wystawionych przed podpisaniem umowy o limit faktoringowy.

Warto podkreślić, iż z faktoringu mogą korzystać firmy o dowolnej formie prawnej. Wystarczy, iż taka firma działa 3 miesiące i może starać się o uzyskanie limitu faktoringowego. To jest istotna przewaga nad kredytem w przypadku którego banki najczęściej wymagają co najmniej 12 miesięcy działalności. Pamiętajmy również, iż korzystając z faktoringu nie musimy przedstawiać zabezpieczenia. Jest to szczególnie istotne dla młodych firm, które jeszcze nie posiadają majątku.

Faktoring daje możliwość finansowania faktur wystawianych kontrahentom z zagranicy. Stąd możliwość korzystania z faktoringu dla transakcji w różnych walutach.

Faktoring – koszty

Faktoring to finansowanie faktur. A więc jest udzielane na okres płatności faktury. Stąd koszty faktoringu pokazuje się w dniach aby można było określić ile płacimy firmie faktoringowej do momentu zapłaty faktury przez kontrahenta. Najważniejsze koszty to prowizja i odsetki od realnie finansowanych faktur.

Poza prowizją i odsetkami firmy faktoringowe mogą naliczać inne koszty takie jak na przykład prowizja za przyznany limit faktoringowy. Należy dokładnie zapoznać się z warunkami oferowanymi przez kilka firm faktoringowych i je porównać gdyż mogą być między nimi istotne różnice.

Faktoring – jak uzyskać finansowanie faktur

Należy złożyć wnioski najlepiej do kilku firm faktoringowych. Składając wnioski należy przedstawić informacje o firmie oraz kontrahentach, którym będziemy wystawiać faktury. Dla firmy faktoringowej nie tyle jest istotna kondycja finansowa przedsiębiorcy z którym podpisuje umowę o ile sytuacja płynnościowa firm które będą musiały zapłacić za faktury. W przypadku faktoringu pełnego transakcje są zazwyczaj ubezpieczane stąd te firmy muszą być w dobrej kondycji finansowej aby mogły opłacić faktury.

Rynek faktoringowy dzieli się na tzw. bankowy i pozabankowy. Rynek bankowy są to spółki faktoringowe, których właścicielami są banki i one zazwyczaj mają ostrzejsze wymagania co do przyznawania limitów faktoringowych niż faktorzy pozabankowi. Ale dzięki temu faktorzy bankowi mogą czasem przedstawiać lepsze oferty choć nie jest to regułą.

Faktoring – pomoc eksperta kredytowego

W Polsce działa obecnie kilkadziesiąt firm faktoringowych. Tak duża liczba podmiotów powoduje, iż warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych brokerów faktoringowych. Taki broker ma dostęp do ofert wielu firm faktoringowych i może dostosować ofertę do naszych potrzeb. Przy dużej liczbie finansowanych faktur znaczenie mają również aspekty techniczne takie jak raportowanie i rozliczanie współpracy z firmą faktoringową.

Broker faktoringowy pomoże nam również sprawdzić zapisy umowy faktoringowej abyśmy rozumieli jej zapisy. Najważniejszą kwestią jest wynagrodzenie takiego brokera, które zazwyczaj pokrywa firma faktoringowa. Stąd przedsiębiorca nie musi nic płacić brokerowi.