24 maja 2024

Finansowanie firmy gdy Bank odmawia kredytu

Gdy bank odmawia kredytu dla firmy

Wiele firm ma przejściowe problemy płynnościowe. Często nie wynikają one ze złych decyzji menedżerów tylko z pogarszającej się sytuacji rynkowej lub innych zdarzeń niezależnych od firmy. Finansowanie firmy gdy bank odmawia kredytu jest możliwe na wiele sposobów. Warto poznać niektóre z nich aby w razie potrzeby wiedzieć z czym one się wiążą.

Kiedy bank może odmówić kredytu firmie

Bank może zawsze odmówić kredytu firmie gdy uzna, iż jest to dla niego zbyt ryzykowna transakcja. W praktyce banki nie akceptują finansowania firm o okresie działania krótszym niż pełny rok kalendarzowy a także takich, które nie osiągają dochodów. Banki mają też czasem ograniczenia finansowania niektórych branż bowiem w danym okresie mogą one być zagrożone niewypłacalnością.

Firmy z negatywną historią kredytową również mogą mieć problemy z uzyskaniem kredytu bankowego. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych banki analizują również historię kredytową właściciela i jeżeli ona okaże się mało wiarygodna to bank może odmówić finansowania firmy.

Banki analizują szczegółowo ostatni rok działalności firmy. Jeżeli w tym roku firma miała problemy z osiągnięciem odpowiednich dochodów to bank może odmówić finansowania upatrując w tym zbyt duże ryzyko. Oczywiście może się również okazać, iż firma nie będzie miała zdolności kredytowej.

Finansowanie firmy gdy bank odmawia kredytu

Jeżeli bank odmówi kredytu firmie to w pierwszej kolejności powinna ona przeanalizować powody negatywnej decyzji. Jeżeli okaże się, iż nie ma możliwości dokonania szybkich zmian w firmie, które umożliwiły by zmianę decyzji banku na pozytywną to należy poszukać alternatywnego źródła finansowania.

Powstaje coraz więcej firm oferujących alternatywne finansowanie dla biznesu. Pamiętajmy jednak, iż zazwyczaj takie pożyczki dla firm będą droższe niż kredyt z banku. Wynika to najczęściej z faktu, iż taka firma, którą bank odrzucił cechuje się wyższym ryzykiem. Poza tym pozabankowe instytucje finansowe pozyskują środki na działalność po koszcie wyższym niż banki stąd muszą pożyczać je drożej.

Finansowanie firmy gdy bank odmawia kredytu – pożyczki niezabezpieczone

Mniejsze kwoty finansowania do stu tysięcy złotych możemy uzyskać w formie pożyczek niezabezpieczonych. Może to być finansowanie oparte o przepływy firmy. Czyli pożyczkodawca analizuje to ile gotówki co miesiąc wpływa do firmy i na tej podstawie określa możliwość jej finansowania. Część pożyczkodawców bada wpłaty na terminalach płatniczych.

Są też firmy pożyczkowe, które udzielają finansowania włącznie na spłatę zobowiązań wynikających ze składek ZUS lub US. Firma pożyczkowa zakłada, iż po spłacie zobowiązań publiczno – prawnych będzie możliwe uzyskanie kredytu z banku i refinansowanie zadłużenia. Jest to wtedy rodzaj finansowania pomostowego.

Pamiętajmy, iż zawsze w przypadku niezabezpieczonych pożyczek dla firm konieczne jest przedstawienie sposobu spłaty pożyczki. Żaden rzetelny pożyczkodawca nie udzieli finansowania jeżeli nie będzie przekonany, iż biznes generuje (bądź będzie generował) odpowiednią kwotę gotówki niezbędną na spłatę zobowiązania.

Finansowanie firmy gdy bank odmawia kredytu – pożyczki zabezpieczone

Wyższe kwoty finansowania najczęściej od stu tysięcy złotych i więcej wymagają przedstawienia zabezpieczenia. Zabezpieczenie można podzielić na majątkowe i niemajątkowe. Majątkowe to najczęściej nieruchomości a niemajątkowe to najczęściej poręczenia wekslowe. Czasem firmy udzielające finansowania pomostowego zgadzają się na zabezpieczenie na ruchomościach – np. pojazdach ale wtedy nie możemy liczyć na wyższe kwoty finansowania.

Kluczowa jest wycena przedmiotu zabezpieczenia majątkowego. Jeżeli instytucja pożyczkowa zgodzi się na dane zabezpieczenie majątkowe to przystąpi do jego wyceny. Przed uzyskaniem wyceny określi do jakiego poziomu wyceny będzie mogła udzielić finansowania. Najczęściej można uzyskać pożyczkę w wysokości 50 – 75% wartości zabezpieczenia. Dzięki takiej wiedzy firma potrzebująca finansowania pomostowego może szybko ocenić na jaką kwotę pożyczki może liczyć.

W przypadku pożyczek zabezpieczony również pamiętajmy, iż każdy pożyczkodawca będzie oczekiwał informacji o tym skąd firma planuje zdobyć środki niezbędne do spłaty pożyczki. Instytucje pożyczkowe nie zakładają przejęcia zabezpieczenia więc plan na spłatę musi być na prawdę realistyczny. Jeżeli plan będzie mało wiarygodny to nawet mimo dobrego zabezpieczenia nie będzie szans na pożyczkę. Wynika to z tego, iż instytucje pożyczkowe nie chcą przejmować zabezpieczeń i ich zbywać z uwagi na uciążliwość i kosztochłonność tego procesu.

Finansowanie firmy gdy bank odmawia kredytu – pożyczki pomostowe

Jeżeli bank odmawia kredytu to warto zastanowić się nad taką strategią alternatywnego finansowania aby było ono pomostowe. Chodzi o to aby firma miała plan na to, iż dzięki pożyczce będzie mogła za jakiś czas uzyskać kredyt w banku. Pożyczki pomostowe są niestety dość drogie, ich koszt wynosi ponad piętnaście procent rocznie a czasem i ponad dwadzieścia. Rentowność wielu firm jest znacznie niższa stąd biznes nie będzie w stanie generować tyle gotówki aby można było się wciąż finansować w ten sposób.

Dlatego tez warto dokładnie zaplanować wykorzystanie takiego finansowania pomostowego aby zawsze ono było „na chwile” a nie okazało się kolejnym wyzwaniem dla biznesu.