18 czerwca 2024

Kredyt ze stałym oprocentowaniem lub zmiennym – jak je porównywać ?

kredyt ze stałym oprocentowaniem

Kredyt ze stałym oprocentowaniem czy zmiennym ? To zapewne nie jest łatwe pytanie a obecnie jest kierowane do każdego kto myśli o kredycie hipotecznym. I mimo, że naszym rynku oferowane są kredyty hipoteczne jedynie z okresowo stałym oprocentowaniem to naszym zdaniem warto je analizować i porównywać z opartymi o zmienne odsetki. Jednak wcześniej należy wiedzieć o co pytać ekspertów kredytowych lub bankowych aby móc podjąć decyzję.

Kredyt ze stałym oprocentowaniem – co to takiego ?

Banki w Polsce dotychczas oferowały kredyty hipoteczne, których oprocentowanie bazuje na wskaźniku referencyjnym (WIBOR) powiększonym o marzę ustaloną przez bank (lub czasem wynegocjowaną z Kredytobiorcą). Oparcie odsetek kredytu mieszkaniowego o wskaźnik, który może ulec zmianie gdy Rada Polityki Pieniężnej tak zdecyduje (zmieniając wartość stóp procentowych) powoduje, iż Klienci nigdy nie są pewni jak będą wyglądały raty kredytu w przyszłości. Kwoty rat mogą rosnąć gdy stopy procentowe pójdą w górę. Rada Polityki Pieniężnej zbiera się na posiedzeniach praktycznie co miesiąc i może wtedy dokonywać obniżek lub podwyżek stóp procentowych. Stąd mamy tutaj niepewność. Przy kredycie hipotecznym, którego oprocentowanie może się zmieniać mówimy o ryzyku stóp procentowych.

Aby wyeliminować ryzyko stóp procentowych przy kredytach hipotecznych w wielu krajach banki wprowadzają do oferty kredyt ze stałym oprocentowaniem (lub okresowo stałym) czyli takim, które nie zmienia się przez cały okres spłaty kredytu hipotecznego (bądź jego część – np. kilka lat). Dzięki temu każdy kredytobiorca spłaca swój kredyt hipoteczny zgodnie z harmonogramem spłaty i ma pewność, iż kwoty rat nigdy nie będę inne niż te, które są tam wpisane. Na pewno generalnie kredyt ze stałym oprocentowaniem jest dobrym rozwiązaniem dla Klientów gdyż eliminuje niepewność związaną ze zmianami kwoty rat kredytu hipotecznego.

Kredyt ze stałym oprocentowaniem – co oferują banki

W Polsce póki co nie ma oferty kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem przez cały okres ich spłaty. Na rynku są jedynie dostępne kredyty hipoteczne z okresowo stałym oprocentowaniem przez kilka lat (np. 5 – 7 lat). Czyli Klient zawierając z bankiem umowę kredytu hipotecznego zgadza się na określone stałe oprocentowanie przez pewien czas – na przykład 5 lat. Dzięki temu przez te lata Klient nie musi martwić się zmianami stóp procentowych, czyli na okres 5 lat pozbywa się wspomnianego powyżej ryzyka stopy procentowej.

Po tym okresie (w praktyce na kilka miesięcy przed jego upłynięciem) bank zaoferuje Klientowi nową wartość stałego oprocentowania na kolejne 5 lub więcej lat. Klient jednak nie musi decydować się na pozostanie przy kredycie hipotecznym opartym o stałe oprocentowanie i może podjąć decyzję o przejściu na oprocentowanie zmienne oparte o wskaźnik WIBOR.

Kredyt ze stałym oprocentowaniem – na co zwrócić uwagę

Kredyt ze stałym oprocentowaniem to produkt finansowy w którym bank bierze na siebie ryzyko zmiany stóp procentowych. Stąd oprocentowanie takiego kredytu będzie raczej wyższe niż oprocentowanie porównywalnego kredytu hipotecznego opartego o zmienną stopę procentową. Wynika to z tego, iż banki zakładają pewien wzrost stóp procentowych dlatego muszą zabezpieczyć to ryzyko. A to rodzi koszt po stronie banku.

I teraz rodzi się pytanie czy Klient zaakceptuje to wyższe oprocentowanie kredytu hipotecznego w zamian za brak ryzyka stóp procentowych ? Każdy Klient musi samodzielnie podjąć taką decyzję. Pamiętajmy, że okres 5 lat to dużo czasu i trudno przewidzieć jak zachowają się stopy procentowe – mogą rosnąć ale również mogą spadać. Niezwykle trudno przewidzieć jak będzie to wyglądało za kilka lat. Stąd każdy Klient musi sam indywidualnie zdecydować czy woli spać spokojnie przez te lata ale ponosząc (przynajmniej początkowo do ewentualnej podwyżki stóp procentowych) koszt braku ryzyka stóp procentowych.

Jako Klienci powinniśmy spojrzeć na różnicę w złotówkach – czyli o ile będzie wyższa rata kredytu opartego o stałe oprocentowanie od raty kredytu ze zmiennym oprocentowaniem. Tak powinno być nam łatwiej zdecydować czy chcemy ponosić ten koszt. Poza tym traktujmy go jako swoiste „ubezpieczenie” od ryzyka stóp procentowych. Patrząc na to w ten sposób zdecydujmy czy ten koszt „ubezpieczenia” jest dla nas akceptowalny. Pamiętajmy, iż tą decyzję my jako Klienci podejmujemy sami – nie może za nas zrobić tego Ekspert Kredytowy ani bank.

Kredyt ze stałym oprocentowaniem – zalety i wady

Podstawowa zaleta kredytu z okresowo stałym oprocentowaniem to brak ryzyka zmiany stóp procentowych. Przez kilka lat nie musimy się obawiać ewentualnej podwyżki stóp procentowych. Natomiast po okresie stałego oprocentowania możemy zdecydować o przejściu na oprocentowanie zmienne i nic nas taka decyzja nie będzie kosztować. Oczywiście możemy również wybrać dalej stałe oprocentowanie na kolejny kilkuletni okres.

Kolejna zaleta jest taka, iż Klienci, którzy już spłacają kredyt hipoteczny oparty o zmienne oprocentowanie mogą w dowolnym momencie złożyć w banku wniosek o ofertę okresowo – stałego oprocentowania. Jeżeli uznają taką propozycję za korzystną to po zawarciu aneksu do umowy kredytu hipotecznego będę spłacać kredyt hipoteczny oparty o okresowo – stałe oprocentowanie.

Wada kredytów opartych o stałe oprocentowanie jest oczywiście taka, iż w momencie gdy stopy procentowe będą spadać to nie będzie mieć to żadnego wpływu na raty tych kredytów. Stopy kredytowe czasem rosną a czasem spadają. W momencie obniżania stóp procentowych kredyty oparte o zmienną stopę procentową będą mieć niższe odsetki.

Natomiast największa wada naszym zdaniem jest taka, iż wciąż nie ma na rynku dostępnych kredytów ze stałym oprocentowaniem przez cały okres spłaty kredytu hipotecznego. Wydaje się jednak, iż jest to kwestią czasu gdy takie kredyty hipoteczne pojawią się na rynku. Oby jak najszybciej.

Kredyt ze stałym oprocentowaniem – zapytaj eksperta kredytowego

Jeżeli masz pytania związane z kredytem opartym o okresowo stałe oprocentowanie to zapraszamy do kontaktu z ekspertami kredytowymi współpracującymi z Hiportal.