28 czerwca 2022

Kredyt ze stałym oprocentowaniem lub zmiennym – jak je porównywać ?

Kredyt ze stałym oprocentowaniem czy zmiennym ? To zapewne nie jest łatwe pytanie a obecnie jest kierowane do każdego kto myśli o kredycie hipotecznym. I mimo, że naszym rynku oferowane są kredyty hipoteczne jedynie z okresowo stałym oprocentowaniem to naszym zdaniem warto je analizować i porównywać z opartymi o zmienne odsetki. Jednak wcześniej należy wiedzieć o co pytać ekspertów kredytowych lub bankowych aby móc podjąć decyzję. Kredyt ze stałym oprocentowaniem – co to takiego ? Banki w Polsce dotychczas oferowały kredyty hipoteczne, których oprocentowanie bazuje na wskaźniku referencyjnym (WIBOR) powiększonym o marzę ustaloną przez bank (lub czasem wynegocjowaną z Kredytobiorcą). Oparcie odsetek kredytu mieszkaniowego o wskaźnik, który może ulec zmianie gdy Rada Polityki Pieniężnej tak zdecyduje (zmieniając wartość stóp procentowych) powoduje, iż Klienci nigdy nie są pewni jak będą wyglądały raty kredytu w przyszłości. Kwoty rat mogą rosnąć gdy stopy procentowe pójdą w górę. Rada Polityki Pieniężnej zbiera się na posiedzeniach praktycznie co miesiąc i może wtedy dokonywać obniżek lub podwyżek stóp procentowych. Stąd mamy tutaj niepewność. Przy kredycie hipotecznym, którego oprocentowanie może się zmieniać mówimy o ryzyku stóp procentowych. Aby wyeliminować ryzyko stóp procentowych przy kredytach hipotecznych w wielu krajach banki wprowadzają do oferty kredyt ze stałym oprocentowaniem (lub okresowo stałym) czyli takim, które nie zmienia się przez cały okres spłaty kredytu hipotecznego (bądź jego część – np. kilka lat). Dzięki temu każdy kredytobiorca spłaca swój kredyt hipoteczny zgodnie z harmonogramem spłaty i ma pewność, iż kwoty rat nigdy nie będę inne niż te, które są tam wpisane. Na pewno generalnie kredyt ze stałym oprocentowaniem jest dobrym rozwiązaniem dla Klientów gdyż eliminuje niepewność związaną ze zmianami kwoty rat kredytu hipotecznego. Kredyt ze stałym oprocentowaniem – co oferują banki W Polsce póki co nie ma oferty kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem przez cały okres ich spłaty. Na rynku są jedynie dostępne kredyty hipoteczne z okresowo stałym oprocentowaniem przez kilka lat (np. 5 – 7 lat). Czyli Klient zawierając z bankiem umowę kredytu hipotecznego zgadza się na określone stałe oprocentowanie przez pewien czas – na przykład 5 lat. Dzięki temu przez te lata Klient nie musi martwić się zmianami stóp procentowych, …

Kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową już wkrótce w każdym banku

Póki co w naszym kraju praktycznie standardem rynkowym jest kredyt hipoteczny oparty o wskaźnik referencyjny WIBOR. Czyli wraz ze zmianą stóp procentowych zmienia się koszt naszego kredytu. Jednak to już za chwilę może się zmienić. Klienci, którzy wolą stabilne rozwiązania finansowe będą mieć szanse na kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową. Nawet ci, którzy już spłacają swoje kredyty hipoteczne. Co to są kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową Są to kredyty hipoteczne w których przez cały okres kredytowania oprocentowanie jest stałe. Wyróżnia się również kredyty ze stopą okresowo stałą – czyli bank wyznacza jakiś okres (np. kilka lat) w którym oprocentowanie jest stałe a po tym okresie może ulec zmianie i znów przez ileś lat być stałe. Możemy również po okresie stałego oprocentowania przejść na zmienną stopę. Pamiętajmy, iż stałe oprocentowanie może również dotyczyć pożyczek hipotecznych udzielanych przez banki. Warto o tym pomyśleć, jeżeli szukamy takiego produktu kredytowego. Po co nam kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową W innym naszym artykule znajdującym się pod tym linkiem pisaliśmy o wadach i zaletach kredytów opartych o stałą stopę procentową. W naszej ocenie takie produkty są rynkowi niezwykle potrzebne. Dla klientów będących konsumentami i nie mającymi profesjonalnej wiedzy na temat zmienności stóp procentowych są one bardziej zrozumiałe. Dzięki stałej stopie procentowej, nawet jeżeli ona jest okresowo stała, my konsumenci mamy komfort uniezależnienia się od ryzyka zmienności stóp procentowych. Czyli kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową to dla Klientów niższe ryzyko. W długim okresie mamy pewność co do tego jaką ratę kredytu będziemy spłacać. Czy kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową będą droższe W Polsce póki co raczej nie należy się spodziewać ofert kredytów hipotecznych ze stałą stopą przez cały okres kredytowania. Kolejne banki wprowadzają do swych ofert kredyty z okresowo stałą stopą przez 5 lat. Czyli bank proponuje Klientom stałą stopę na ten okres a po nim zaproponuje nową stopę na kolejny okres kilku lat. Oczywiście, tak jak zaznaczyliśmy powyżej możemy również po 5 latach przejść na kredyt ze zmienną stopą procentową. Zauważmy, iż przez te 5 lat bank niejako bierze na siebie ryzyko zmienności stóp procentowych. A więc musi oszacować jak bardzo …

Kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem – nowość na rynku

Rynek kredytu hipotecznego przyzwyczaił się przez wiele lat, iż oprocentowanie kredytu to suma marży banku oraz stawki referencyjnej. Gdy zmienia się stawka referencyjna (czyli najczęściej WIBOR 3M lub WIBOR 6M) to zmianie ulega również oprocentowanie. Jednak od niedawna mamy już na rynku kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem. Skąd wziął się taki produkt i jak go analizować ? Co to są kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem ? Jest to kredyt hipoteczny w którym przez cały okres kredytowania oprocentowanie jest stałe. Może być również tak, iż bank wyznaczy jakiś okres (np. kilka lat) w którym oprocentowanie jest stałe a po tym okresie może ulec zmianie i znów przez jakiś czas być stałe. Wtedy mówimy o kredycie hipotecznym z okresowo stałym oprocentowaniem. Pamiętajmy, iż stałe oprocentowanie może również dotyczyć pożyczek hipotecznych udzielanych przez banki. Zalety – kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem Główna zaleta jest taka, iż przez cały okres kredytowania lub jego część (w przypadku kredytów z okresowo stałą stopą procentową) wiemy dokładnie jaką ratę kredytu będziemy spłacać. Pozbywamy się tym samym niepewności i ryzyka związanego z ewentualnym wzrostem stóp procentowych. Daje to nam komfort spłacania kredytu bez konieczności bycia w ciągłej gotowości finansowej na prawdopodobny ich wzrost. W przypadku gdy zdecydowaliśmy się na raty równe to nawet w przypadku zwiększenia stawki WIBOR nasze oprocentowanie nie wzrośnie. Wady – kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem Główna wada to odwrotność zalety czyli sytuacja w której spadają stopy procentowe. W takim przypadku raty kredytów hipotecznych oparte o zmienną stopę procentową będą niższe z uwagi na spadające oprocentowanie. Niestety nie będzie to dotyczyło kredytu ze stałą stopą. Czyli nie uzyskamy korzyści wynikających z obniżenia stóp procentowych. Pamiętajmy również, iż w momencie udzielania kredyt hipoteczny ze stałą stopą będzie wyżej oprocentowany niż kredyt oparty o stawkę referencyjną. Dlatego może się okazać, iż jeżeli stopy procentowe nie wzrosną to nasz kredyt cały czas będzie droższy od kredytu na tą samą kwotę i okres ale opartego o zmienną stopę procentową. Po co rynkowi kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem ? Dobre pytanie gdyż odpowiedź nie jest prosta i oczywista. Przez wiele lat na naszym rynku oferowane były wyłącznie kredyty hipoteczne, których …