18 czerwca 2024

Umowa kredytu hipotecznego – co powinna zawierać i jak ją analizować

umowa kredytu hipotecznego

Momentem kulminacyjnym w procesie kredytowym jest podpisanie dokumentu jakim jest umowa kredytu hipotecznego. Jeżeli dotarliśmy do tego etapu to znaczy, że jesteśmy o krok od zakupu naszego wymarzonego mieszkania lub domu. Pozostaje nam tylko dokładnie zapoznać się z treścią umowy i ją podpisać. Umowa kredytu hipotecznego to dokument, który powinniśmy dokładnie przeanalizować i zrozumieć. W niniejszym artykule podpowiadamy na co zwrócić uwagę czytając jej treść.

Umowa kredytu hipotecznego – dajmy sobie czas na zapoznanie się z treścią

Projekt umowy kredytu hipotecznego powinniśmy uzyskać od banku aby móc się z nim na spokojnie zapoznać. Nasz doradca o ile korzystamy z jego usług lub bank może wysłać nam taki dokument na nasz e-mail abyśmy mogli samodzielnie go przeczytać. Jeżeli wspiera nas doradca kredytowy to poprośmy go aby również przeczytał umowę i zgłosił ewentualne uwagi. Dobrą praktyką jest aby potwierdzenie braku uwag z jego strony przesłał nam na e-mail.

Pamiętajmy, iż możemy przesłać umowę do analizy prawnika jeżeli uważamy to za konieczne. Nie bójmy się zadawać pytań do treści umowy naszemu doradcy lub pracownikowi banku. To my na końcu podpisujemy umowę więc musimy rozumieć każdy jej zapis.

Umowa kredytu hipotecznego – porównajmy jej zapisy z ofertą

Sprawdźmy czy zapisy w umowie zgadzają się z danymi jakie otrzymaliśmy od banku w decyzji kredytowej czyli w ofercie kredytu hipotecznego. Szczególnie zwróćmy uwagę na zapisy dotyczące prowizji banku oraz marży kredytowej. Tutaj nie możemy mieć żadnych wątpliwości co do ich wielkości i sposobu naliczania.

Umowa kredytu hipotecznego – co powinno się znaleźć jej w treści

Umowa kredytu hipotecznego powinna być zawarta na piśmie. Czyli musimy otrzymać wydrukowany dokument do podpisu. Pamiętajmy aby przed samym podpisaniem umowy mając w rękach już jej oryginał raz jeszcze dokładnie ją przeczytać. Nigdzie nie musimy się śpieszyć a jeżeli znów pojawią się u nas pytania to koniecznie je zadajmy.

Ustawa prawo bankowe określa jakie elementy powinny znaleźć się w umowie kredytowej. Jest to oczywiście minimalny zakres dlatego banki mogą dodawać inne elementy – pamiętajmy o tym. A więc każda umowa kredytowa zawierana w polskich złotych powinna zawierać w szczególności:

 • strony umowy – a więc dane kredytobiorcy i kredytodawcy (banku);
 • kwotę i walutę kredytu;
 • cel na który kredyt został udzielony;
 • zasady i termin spłaty kredytu;
 • wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany;
 • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu;
 • zakres uprawnień banku związany z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu;
 • terminy i sposób podstawienia kredytobiorcy kwoty kredytu;
 • wysokość prowizji jeżeli umowa ją przewiduje;
 • warunki dokonywania zmian i rozwiązywania umowy.

Ustawa o kredycie hipotecznym zawiera dodatkowo listę elementów jakie powinna zawierać każda umowa o kredycie hipotecznym. W artykule 29 punkt 1 tej ustawy znajdziemy informację, iż umowa kredytu hipotecznego ma określać:

 • opłaty związane z udzieleniem kredytu hipotecznego, w tym opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt hipoteczny, oraz warunki ich zmian;
 • całkowity koszt kredytu hipotecznego określony w dniu zawarcia umowy o kredyt;
 • całkowitą kwotę do zapłaty określoną w dniu zawarcia umowy;
 • zasady i koszty ustanowienia, zmiany lub wygaśnięcia zabezpieczeń i ubezpieczeń, w tym koszty ubezpieczenia spłaty kredytu;
 • prawo do spłaty części lub całości kredytu przed terminem oraz koszty spłaty przed terminem określonym w umowie;
 • warunki, termin, sposób i skutki odstąpienia od umowy o kredyt;
 • skutki niedotrzymania warunków o kredyt hipoteczny – czyli przykładowo co się wydarzy gdybyśmy nie spłacali kredytu;
 • sposób i warunki ustalania stopy procentowej na podstawie której obliczana jest wysokość rat kapitałowo – odsetkowych;
 • minimalny zakres umowy ubezpieczenia jeżeli jest wymagane;
 • ewentualne dodatkowe warunki, kryteria i ograniczenia oraz wymagane dokumenty związane z kredytem hipotecznym, jeżeli jest on objęty wsparciem udzielanym ze środków publicznych.

Ustawa o kredycie hipotecznym nakłada obowiązek na bank (kredytodawcę) oraz doradcę (pośrednik oraz agent) aby przez cały okres obowiązywania umowy o kredyt hipoteczny udzielali nam konsumentom w sposób zrozumiały i precyzyjny wyjaśnień dotyczących poszczególnych jej postanowień. Czyli nawet po zawarciu umowy mamy prawo do wyjaśnień gdyby się okazało, iż jest taka potrzeba. Wskazane wyżej podmioty nie mogą od nas pobierać opłat za udzielanie takich wyjaśnień.

Umowa kredytu hipotecznego – możliwość odstąpienia od umowy kredytu hipotecznego

Nie zapominajmy o ważnym prawie jakim jest możliwość odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Tak więc gdyby się okazało, iż już po zawarciu umowy chcemy z niej zrezygnować to możemy to uczynić bez żadnych trudności w terminie wskazanym powyżej.

Aby odstąpić od umowy wystarczy, iż przed upływem 14 dnia wyślemy pocztową przesyłkę poleconą oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres banku,pośrednika lub agenta o ile korzystaliśmy z ich usług. Wzór oświadczenia o odstąpieniu powinniśmy otrzymać od banku w momencie zawierania umowy o kredyt hipoteczny.

Nie poniesiemy żadnych kosztów odstąpienia od umowy z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu hipotecznego do dnia jego spłaty. Pamiętajmy również, iż w terminie 30 dni musimy zwrócić bankowi kwotę udostępnionego nam kredytu.

Umowa kredytu hipotecznego – pilnujmy dokumentu umowy

Otrzymamy jeden egzemplarz umowy. Jest to ważny dokument dlatego schowajmy go w miejscu gdzie będzie bezpieczny. Warto również zrobić skan umowy i mieć ją w wersji elektronicznej. Nie wykluczone, iż za kilka lat będziemy chcieli zajrzeć do jej treści aby coś sprawdzić – na przykład warunki wcześniejszej spłaty kredytu bądź warunki promocji jeżeli z niej korzystaliśmy.

Jeżeli macie Państwo pytania związane z zagadnieniem pod hasłem umowa kredytu hipotecznego to zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami kredytowymi.

Wiele informacji na temat kredytów hipotecznych znajdziecie Państwo również w naszym poradniku finansowym gdzie zamieszczamy różne artykuły na temat finansowania.