24 maja 2024

Zdolność kredytowa – co na nią wpływa ?

zdolność kredytowa co na nią wpływa

Na temat zdolności kredytowej już pisaliśmy i pewnie jeszcze nie raz napiszemy. Jest to niezwykle ważna kwestia związana z możliwością uzyskania kredytu hipotecznego. Krótko pisząc bez zdolności nie ma kredytu hipotecznego. Dlatego też postanowiliśmy w jednym artykule zebrać te elementy pojęcia zdolność kredytowa które są z dużym prawdopodobieństwem są analizowane w bankach i będziemy musieli się z nimi zmierzyć. Na większość z nich mamy wpływ.

Zdolność kredytowa – każdy bank liczy po swojemu

Pamiętajmy, iż każda instytucja kredytowa do której się udamy będzie analizowała naszą zdolność kredytową według własnych procedur. Jak wynika z regulacji bankowych zdolność kredytowa to zdolność do spłaty kredytu z odsetkami w terminach określonych w umowie. Tak więc definicja jest dość ogólna ale można określić pewien standardowy zestaw elementów analizy oceny zdolności kredytowej, którymi posługują się banki.

Zdolność kredytowa – źródła i wielkość dochodu

Gdy bank udzieli nam kredyt hipoteczny to co miesiąc, przez wiele lat będziemy zobowiązani do spłaty raty kredytu. Tak więc nasz domowy budżet musi być na tyle duży i stabilny abyśmy udźwignęli zobowiązanie w długim okresie. Co do słowa „duży” to oznacza, iż po opłaceniu kosztów co miesięcznego utrzymania powinna nam zostać określona kwota pieniędzy. Natomiast w przypadku stabilności chodzi o to aby było jak najmniejsze ryzyko utraty źródła utrzymania.

Oczywiście bank wie, iż nic nie jest wieczne i w każdej chwili możemy stracić pracę ale właśnie dlatego analizuje np. jaki wykonujemy zawód i w jakiej branży pracujemy. Jeżeli jest to zawód narażony na bezrobocie lub istnieje niestabilna sytuacja w branży na skutek np. zmian prawnych to istnieje duże ryzyko, iż nie uzyskamy kredytu. Bądź bank będzie oczekiwał wyższych zabezpieczeń. Jeśli bank oceni, iż po stracie pracy będzie nam trudno znaleźć nową w zawodzie, który wykonujemy to może to mieć wpływ na jego decyzje o przyznaniu nam kredytu. Z tego powodu banki bardzo cenią sobie klientów wykonujących zawody dobrze płatne i dające możliwość szybkiego znalezienia nowego miejsca pracy (np. lekarze, informatycy, osoby pracujące w sektorze państwowym).

Co do stabilności dochodów to bank raczej woli gdy po kredyt przychodzi małżeństwo niż singiel. Przy małżeństwie mamy mniejsze ryzyko, iż naraz dwie osoby stracą pracę w tym samym czasie. Poza tym małżeństwo łączy wspólnota majątkowa (o ile nie mają rozdzielności) a więc bank ma dwie osoby odpowiedzialne za spłatę kredytu. Małżeństwo w sumie ma większe dochody niż singiel a część wydatków jest stała niezależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym (np. czynsz za mieszkanie, ogrzewanie).

Banki analizują również źródła i sposób uzyskiwania dochodu. W tym elemencie zdolności kredytowej najlepsza dla banki jest umowa o pracę na czas nieokreślony gdyż oparta jest w prawie pracy i zapewnia dochody nawet w przypadku ewentualnej choroby. Nie oznacza to wcale, iż osoby z innymi umowami (np. umową zlecenia) czy prowadzące działalność gospodarczą nie uzyskają zdolności kredytowej. Być może uzyskają (ale np. na niższą kwotę) tylko generalnie zostaną gorzej ocenione gdyż taki Klient dla banku jest bardziej ryzykowny.

Zdolność kredytowa – wydatki czyli Koszty

Banki analizują koszty pytając nas właśnie o sytuację mieszkaniową, liczbę osób na utrzymaniu, inne kredyty i pożyczki. Sytuacja mieszkaniowa wiąże się z kosztami utrzymania mieszkania. Natomiast liczba osób na utrzymaniu dotyczy liczby dzieci, chyba, że mamy na utrzymaniu kogoś innego kto nie pracuje. Banki preferują osoby zwane jako DINK (akronim z j. angielskiego: dual (double) income, no kids) jednak nie oznacza to, iż rodziny z dziećmi nie uzyskują kredytów hipotecznych – one będą mieć po prostu niższą zdolność kredytową niż osoby, które dzieci nie mają.

Kosztem z punktu widzenia banku będą wszelkie raty kredytów, pożyczek, leasingów itp. Bank poprosi nas o podanie miesięcznych rat tych kwot. Jeżeli posiadamy jakieś zobowiązania to może być tak, iż mimo, że nie mamy problemy z ich spłatą będą nam blokować uzyskanie kredytu hipotecznego. Mogą również spowodować, iż nie uzyskamy kredytu w takiej kwocie o jaką wnioskowaliśmy. Szczególnie przeanalizujmy ewentualne posiadane karty kredytowe gdyż jeżeli nie są dla nas krytyczne to może warto z nich zrezygnować aby zwiększyć zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa – Historia spłat kredytów czy pożyczek

Dla banku ma znaczenie nie tylko to jakie kwoty rat już spłacamy ale również ich historia. Jeżeli w przeszłości mieliśmy opóźnienia w spłatach to może nam to obniżyć zdolność kredytową. Jeżeli opóźnienia były duże np. powyżej 90 dni to może to zupełnie zablokować nam możliwość uzyskania kredytu w najbliższym czasie. Za nim pójdziemy po kredyt hipoteczny warto przeanalizować naszą historię spłat. Aby to uczynić możemy pobrać z Biura Informacji Kredytowej raport na temat własnej osoby oraz małżonka jeżeli będziemy kupować wspólne mieszkanie i nie mamy rozdzielności majątkowej. Taki raport pokaże nam co będzie widział analityk kredytowy kiedy go otworzy.

Pamiętajmy, iż nasza historia spłat ma bardzo duży wpływ na decyzje banku gdyż mówi o tym czy jesteśmy dobrym klientem kredytowym. Jeżeli jesteśmy już bardzo zadłużeni lub często korzystamy z kredytów to dla banku może to być sygnał, iż nasze domowe finanse nie pozwalają nam na odkładanie wolnych środków i będzie nam trudno spłacać kolejne zobowiązanie.

Zdolność kredytowa – Inne elementy brane pod uwagę

Banki analizują również takie elementy jak nasz wiek gdyż spłacając ostatnią ratę kredytu nie możemy mieć więcej niż 65 – 70 lat. Pamiętajmy, iż banki w swoich analizach posługują się również wskaźnikami wypracowanymi na bazie własnych doświadczeń. Wskaźniki te dotyczą np. kosztów życia czy też wycen nieruchomości. Być może w banku zostaniemy zapytani również o inne koszty – np. jeżeli jesteśmy po rozwodzie to bank zapyta nas np. o alimenty. Czy jesteśmy zobowiązani do ich płacenia ?

Na koniec chcemy napisać, iż żaden bank nigdy nie udziela szczegółowych informacji o tym w jaki sposób analizuje i liczy zdolność kredytową swych Klientów. Jednak główne elementy analiz są na rynku znane i dlatego warto dzielić się tą wiedzą.

Jeżeli macie pytania związane z tematyką zdolności kredytowej to zapraszamy Was do kontaktu z nami.