24 maja 2024

Kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową już wkrótce w każdym banku

kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową

Póki co w naszym kraju praktycznie standardem rynkowym jest kredyt hipoteczny oparty o wskaźnik referencyjny WIBOR. Czyli wraz ze zmianą stóp procentowych zmienia się koszt naszego kredytu. Jednak to już za chwilę może się zmienić. Klienci, którzy wolą stabilne rozwiązania finansowe będą mieć szanse na kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową. Nawet ci, którzy już spłacają swoje kredyty hipoteczne.

Co to są kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową

Są to kredyty hipoteczne w których przez cały okres kredytowania oprocentowanie jest stałe. Wyróżnia się również kredyty ze stopą okresowo stałą – czyli bank wyznacza jakiś okres (np. kilka lat) w którym oprocentowanie jest stałe a po tym okresie może ulec zmianie i znów przez ileś lat być stałe. Możemy również po okresie stałego oprocentowania przejść na zmienną stopę. Pamiętajmy, iż stałe oprocentowanie może również dotyczyć pożyczek hipotecznych udzielanych przez banki. Warto o tym pomyśleć, jeżeli szukamy takiego produktu kredytowego.

Po co nam kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową

W innym naszym artykule znajdującym się pod tym linkiem pisaliśmy o wadach i zaletach kredytów opartych o stałą stopę procentową. W naszej ocenie takie produkty są rynkowi niezwykle potrzebne. Dla klientów będących konsumentami i nie mającymi profesjonalnej wiedzy na temat zmienności stóp procentowych są one bardziej zrozumiałe. Dzięki stałej stopie procentowej, nawet jeżeli ona jest okresowo stała, my konsumenci mamy komfort uniezależnienia się od ryzyka zmienności stóp procentowych. Czyli kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową to dla Klientów niższe ryzyko. W długim okresie mamy pewność co do tego jaką ratę kredytu będziemy spłacać.

Czy kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową będą droższe

W Polsce póki co raczej nie należy się spodziewać ofert kredytów hipotecznych ze stałą stopą przez cały okres kredytowania. Kolejne banki wprowadzają do swych ofert kredyty z okresowo stałą stopą przez 5 lat. Czyli bank proponuje Klientom stałą stopę na ten okres a po nim zaproponuje nową stopę na kolejny okres kilku lat. Oczywiście, tak jak zaznaczyliśmy powyżej możemy również po 5 latach przejść na kredyt ze zmienną stopą procentową.

Zauważmy, iż przez te 5 lat bank niejako bierze na siebie ryzyko zmienności stóp procentowych. A więc musi oszacować jak bardzo stopy mogą się zmieniać i na tej podstawie tak skalkulować oprocentowanie kredytu aby na nim zarabiać. Stąd wydaje się, iż te kredyty powinny być w momencie udzielania trochę droższe niż kredyty ze zmienną stopą. Różnica w cenie jest to koszt jaki ponosimy za brak ryzyka zmienności stóp procentowych. A z drugiej strony ten koszt pokrywa ryzyko banku. Czy warto go ponosić to już każdy konsument powinien sam rozważyć. Najlepiej uczynić to po rozmowie z doświadczonym doradcą kredytowym.

Kiedy kredyty ze stałą stopą procentową będą w każdym banku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wymaga aby banki komercyjne posiadały do końca czerwca 2021 roku w swojej ofercie kredyty ze stałym oprocentowaniem (banki spółdzielcze mają na to czas aż do końca 2022 roku) bądź okresowo stałym. Oczywiście chodzi wyłącznie o banki oferujące kredyt hipoteczny.

Oczekiwania KNF w tym zakresie zawarte są w znowelizowanej rekomendacji S opublikowanej w grudniu 2019 roku. Czyli za kilka miesięcy każdy bank oferujący kredyty hipoteczne (oprócz banków spółdzielczych) powinien również móc udzielić nam kredyt ze stopą przynajmniej okresowo stałą.

Czy klienci już spłacający mają szansę na kredyty ze stałą stopą procentową

Tak, zgodnie z wspomnianą wyżej rekomendacją S banki są zobowiązane aby również Klientom już spłacającym kredyty hipoteczne oferować kredyty ze stałą stopą procentową. To może być dobra propozycja dla osób z dużą awersją do ryzyka. Dzięki temu będziemy mogli niejako kupić sobie spokój przynajmniej na kilka lat. W naszej ocenie warto aby Klienci, którzy już spłacają kredyty hipoteczne zaczęli przyglądać się tym ofertom.

Czy kredyty hipoteczne ze stałą stopą zdobędą rynek

To oczywiście będzie zależało od ich ceny oraz okresu w jakim stopa będzie stała. Klienci korzystający ze pomocy doświadczonych doradców kredytowych mogą szybko porównać ofertę kredytu hipotecznego opartego o zmienną stopę z propozycją stałego oprocentowania. Jeżeli okaże się, iż różnica w koszcie nie jest duża to jest bardzo prawdopodobne, iż Klienci będą zainteresowani kredytem opartym o stałą stopę niż zmienną. W naszej ocenie rynek powinien promować kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową jako bardziej bezpieczne a tym samym odpowiednie dla klientów nie będących profesjonalistami.

Zapraszamy do kontaktu z Doradcą Kredytowym Hiportal

Jeżeli chcesz porozmawiać z Naszymi Ekspertami na temat kredytów hipotecznych opartych o stałą stopę procentową to zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego na naszej stronie Hiportal.pl.