24 maja 2024

Całkowita spłata kredytu hipotecznego i wykreślenie hipoteki – jak to zrobić

spłata kredytu

Kredyty hipoteczne są udzielane średnio na 20 – 30 lat a więc bardzo długi okres. Zdarza się jednak, iż część kredytobiorców spłaca je przed czasem. Dzieje się tak z różnych powodów i nie jest naszym celem rozwodzenie się na ten temat. Pamiętajmy, iż spłata kredytu nie kończy od razu wszystkich formalności z nim związanych. Na hipotece w księdze wieczystej nieruchomości wciąż jest wpisany bank i musimy podjąć kroki aby ten wpis stamtąd zniknął.

Hipoteka na rzecz banku w księdze wieczystej

Gdy bank udziela nam kredyt hipoteczny to każdorazowo zabezpiecza się poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości, którą kredytuje. Informacja o ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego na rzecz banku zostaje wpisana do księgi wieczystej danej nieruchomości. Ponieważ księgi wieczyste są jawne a więc każdy kto zna numer księgi może sprawdzić jej obciążenia hipoteczne. Dzięki temu kupując mieszkanie bądź dom możemy się upewnić czy już nie jest ono obciążone hipoteką na rzecz innego kredytu czy zobowiązania niebankowego.

Jeżeli czeka nas całkowita spłata kredytu hipotecznego to sami musimy dopilnować aby wpis o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku został wykreślony z księgi wieczystej. Jest to zabieg formalny ale niezwykle ważny. Bez naszego działania nawet gdy nastąpi całkowita spłata kredytu wpis w księdze wieczystej nadal będzie obecny. Poniżej opisujemy krok po kroku jak to zrobić.

Całkowita spłata kredytu – Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej

Ponieważ jednym z najważniejszych aspektów kredytu hipotecznego jest fakt, iż jest on zabezpieczony na nieruchomości więc rodzi się pytanie jak to zabezpieczenie zdjąć w sytuacji gdy nastąpiła całkowita spłata kredytu. Oczywiście mówimy tutaj wyłącznie o sytuacji gdy kredyt został przez nas całkowicie spłacony co do grosza. Musimy więc formalnie przeprowadzić proces wykreślenia wpisu banku z księgi wieczystej naszej nieruchomości. Zwolnienie hipoteki samo w sobie nie jest trudne i najczęściej nie musimy korzystać z pomocy specjalisty aby je przeprowadzić, jednak należy pamiętać o kilku kwestiach.

Całkowita spłata kredytu – wykreślenie hipoteki krok po kroku

Po pierwsze po całkowitej spłacie kredytu bank musi nam potwierdzić, iż został on prawidłowo spłacony oraz rozliczony. Może to być w formie e-mail lub pisma. Jeżeli okazało by się, iż nie uzyskaliśmy takiego potwierdzenia to sami o nie wystąpmy. Wtedy nie będziemy mieć żadnych wątpliwości, iż nasz kredyt został całkowicie spłacony.

Następnie musimy uzyskać od banku pismo zawierające oświadczenie zezwalające na zwolnienie hipoteki. Takie pismo bank powinien wysłać nam z automatu. Gdyby jednak okazało się, iż nie otrzymamy takiego dokumentu to niezwłocznie żądajmy aby bank je nam wysłał. Takie pismo jest podstawą abyśmy mogli zwrócić się do sądu prowadzącego księgi wieczyste z wnioskiem o wykreślenie wpisu o hipotece na rzecz banku.

Po uzyskaniu pisma z banku zezwalającego na zwolnienie hipoteki możemy przygotować wniosek do sądu wieczystoksiegowego. Na stronie właściwego nam (a dokładniej naszej nieruchomości obciążonej hipoteką) sądu rejonowego powinniśmy znaleźć aktualną instrukcję jak to przygotować wniosek. Wygląda to następująco:

– wypełniamy wniosek (formularz KW – WPIS) można go pobrać ze strony ministerstwa sprawiedliwości.

– dołączamy oświadczenie banku (w oryginale) zezwalające na wykreślenie hipoteki

– dołączamy dowód uiszczenia opłaty sądowej (100 zł za wykreślenie jednej hipoteki). Możemy zapłacić przelewem na konto wydziału ksiąg wieczystych wskazując numer księgi wieczystej. Numer konta przypisanego do wydziału ksiąg wieczystych. również znajdziemy na stronie internetowej sądu rejonowego.

Tak przygotowane dokumenty pakujemy w kopertę i listem poleconym wysyłamy na adres sądu wieczystoksięgowego.

Całkowita spłata kredytu – sąd potwierdza wykreślenie hipoteki

Po wykreśleniu hipoteki przez sąd otrzymamy pismo z takową informacją. Po uzyskaniu potwierdzenia z sądu nie musimy nic więcej robić. Oczywiście może się zdarzyć, iż sąd wezwie nas np. do uzupełnienia wniosku bądź go odrzuci z jakiś powodów ale wtedy nasze działanie musi być dostosowane do tego jakie informacje otrzymaliśmy z sądu.

Pomoc eksperta kredytowego

Jeżeli macie Państwo pytania związane z wykreśleniem hipoteki na rzecz banku po spłacie kredytu to zapraszamy do kontaktu z Hiportal.