24 września 2023

Wstępne telefoniczne sprawdzenie zdolności kredytowej – kredyt hipoteczny

wstępne zbadanie zdolności kredytowej - kredyt hipoteczny

Przed złożeniem wniosku o kredyt warto wykonać wstępne sprawdzenie zdolności kredytowej. Jest to o tyle ważne, iż pozwoli nam zaoszczędzić czasu i nerwów gdyby okazało się, iż nie posiadamy zdolności kredytowej lub nie jest ona wystarczająca aby uzyskać oczekiwaną kwotę kredytu. Pytanie jak to zrobić najszybciej i najprościej ?

Wstępne sprawdzenie zdolności kredytowej – co to oznacza

Na temat zdolności kredytowej pisaliśmy już kilka poradników. Odpowiadaliśmy na pytanie czym jest zdolność kredytowa oraz wyjaśnialiśmy co wpływa na zdolność kredytową. Prawo bankowe mówi, iż przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty
zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Bez zdolności kredytowej bank nie udziela kredytu.

Bank każdorazowo bada zdolność kredytową w momencie złożenia wniosku o kredyt. Jednak naszym zdaniem warto przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny samodzielnie sprawdzić zdolność kredytową aby nie być zaskoczonym przez bank. Na rynku jest dostępne wiele metod wstępnego zbadania zdolności kredytowej.

Wstępne sprawdzenie zdolności kredytowej da nam odpowiedź czy mamy zdolność kredytową oraz na jaką kwotę kredytu hipotecznego mamy szansę. Jest to niezwykle ważne gdyż będziemy wiedzieć na jakie mieszkanie nas stać – tak aby nie okazało się, iż szukamy mieszkania na zakup którego obecnie nie mamy finansowania.

Wstępne sprawdzenie zdolności kredytowej – jak można je wykonać

Jest wiele metod wstępnej weryfikacji zdolności kredytowej. My powiemy tutaj o dwóch najpowszechniejszych.

Pierwsza z nich to samodzielna weryfikacja zdolności kredytowej przy pomocy tak zwanych kalkulatorów kredytowych. Na wielu stronach internetowych są dostępne kalkulatory zdolności kredytowej. Dzięki takim narzędziom możemy szybko sprawdzić naszą zdolność kredytową. Warto dokonać sprawdzenia na kilku kalkulatorach tak aby nie kierować się tylko wynikami jednego. Kalkulator wymaga aby podać informacje o naszych dochodach, sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej oraz zobowiązaniach. Niezbędne jest również podanie założeń co do wkładu własnego.

Z kalkulatora zdolności kredytowej powinniśmy uzyskać informacje na jaką kwotę kredytu hipotecznego mamy szansę. Kalkulator poda nam również wartość raty dzięki czemu będziemy wiedzieć jaką kwotę będziemy co miesiąc spłacać do banku. Kalkulator nie przetwarza danych osobowych więc nie musimy podawać żadnych danych identyfikujących nas.

Druga metoda na wstępne sprawdzenie zdolności kredytowej to kontakt z ekspertem kredytowym. Obecnie wystarczy zadzwonić do eksperta finansowego aby wstępnie sprawdzić zdolność kredytową. Ta metoda naszym zdaniem jest lepsza niż korzystanie z kalkulatorów kredytowych. Wynika to z tego, iż ekspert kredytowy ma dostęp do aktualnych narzędzi dzięki którym może zweryfikować zdolność kredytową. Pośrednicy kredytowi dysponują własnymi kalkulatorami do weryfikacji zdolności kredytowej. Są one na bieżąco kalibrowane zgodnie z informacjami uzyskiwanymi od banków. I na tych kalkulatorach pracują eksperci kredytowi. Stąd naszym zdaniem te narzędzia podają bardzo wiarygodne wyniki zdolności kredytowej.

Ekspert kredytowy zna aktualne wymagania banków dotyczące dochodów, ich źródeł, form uzyskiwania i innych dlatego jest w stanie szerzej omówić szanse na kredyt. Dzięki ekspertowi kredytowemu możemy dowiedzieć się co najbardziej wypływa na zdolność kredytową i jak możemy spróbować ją zwiększyć jeżeli jest taka potrzeba.

Wstępne sprawdzenie zdolności kredytowej przez eksperta kredytowego nic nas nie kosztuje. Możemy je przeprowadzić w ramach konsultacji telefonicznych. Nie musimy spotykać się osobiście z doradcą kredytowym. Obecnie eksperci chętnie umawiają się na wideokonferencje z Klientami. Dzięki temu zaoszczędzimy dużo czasu i uzyskamy wiele cennych informacji na temat zdolności kredytowej. A co najważniejsze nic za to nie zapłacimy gdyż eksperci kredytowi są wynagradzani przez banki.

Wstępne sprawdzenie zdolności kredytowej – jakie dane są niezbędne

Aby wykonać wstępne sprawdzenie zdolności kredytowej należy podać kilka danych. Pamiętajmy, że im bardziej dokładne dane podamy to tym bardziej precyzyjne wyniki uzyskamy. Mamy to głównie na myśli informacje o naszych dochodach a także zobowiązaniach. Jeżeli nie podamy wszystkich danych zgodnie z rzeczywistością lub oprzemy się na niepoprawnych to uzyskamy błędny wynik wstępnego sprawdzenia zdolności kredytowej.

Aby wstępnie sprawdzić zdolność kredytową należy podać w szczególności informacje o wieku kredytobiorców, ich dochodach, liczbie osób na utrzymaniu, zobowiązaniach, oczekiwanej wartości zakupowanej nieruchomości, wartości wkładu własnego. Są to dane, które powinniśmy mieć w pamięci a więc nie musimy poświęcać czasu na zbieranie dokumentacji.

Zachęcamy do wstępnego sprawdzenia zdolności kredytowej gdyż dzięki temu będziemy wiedzieć na jaki kredyt mamy szansę. A te informacje pozwolą nam ze spokojem poszukiwać nieruchomości, której zakup sfinansujemy kredytem.