24 maja 2024

Biuro Nieruchomości – Kto to jest Pośrednik Nieruchomości ?

biuro nieruchomości

Szukając mieszkania czy domu zastanawiamy się na ile możemy zrobić to na własną rękę. Mamy przecież dostępną wiedzę w internecie oraz dziesiątki a może i setki ofert sprzedaży nieruchomości. Być może lepiej kupować bez pomocy biura nieruchomości i zaoszczędzić pieniądze, które musielibyśmy wydać na prowizję. Chcemy w tym artykule przedstawić kim jest biuro nieruchomości i na jakie elementy zwrócić uwagę współpracując z nim.

Zacznijmy od kwestii prawnych. Informacje o zawodzie pośrednika nieruchomości znajdziemy w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Popatrzmy w tym dokumencie Rozdział 2 zaczynający się artykułem 179. Możemy znaleźć tam między innymi informacje, iż zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa, która wymaga formy pisemnej lub elektronicznej. Dalej w zapisach Ustawy czytamy, iż pośrednik powinien posiadać obowiązkowo ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Co ważne kopia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia powinna zostać załączona do umowy pośrednictwa. Pamiętajmy o tym.

Biuro Nieruchomości – do czego ma prawo pośrednik nieruchomości

Wspomniana wyżej Ustawa powie nam również, iż pośrednik w związku z zawartą umową pośrednictwa ma prawo wglądu do:

 • ksiąg wieczystych
 • katastru Nieruchomości
 • ewidencji sieci uzbrojenia terenu
 • tabel taksacyjnych i map taksacyjnych tworzonych na podstawie art 169 opisywanej Ustawy
 • planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • rejestrów cen nieruchomości
 • rejestrów osób, którym przysługuje prawo określone w artykule 179b pkt Ustawy oraz prawa odrębnej własności lokalu
 • ewidencji ludności w zakresie prawa meldunkowego
 • świadectw charakterystyki energetycznej

Z powyższych rejestrów pośrednik ma prawo do pobierania z powyższych rejestrów niezbędnych odpisów, wypisów i zaświadczeń. Jest tego trochę – być może sami nawet nie wiemy, że istnieją takie rejestry jak powyżej. Pośrednik natomiast wie jak z nich skorzystać i czego szukać aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji oraz powiedzieć nam o wszelakich istotnych kwestiach.

Biuro Nieruchomości – Kto może wykonywać ten zawód

Od stycznia 2014 roku może to czynić każdy kto prowadzi działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami gdyż wspomniana wyżej Ustawa (tzw. deregulacyjna) zniosła wymóg działalności regulowanej. Więc już od kilku lat zawód ten jest praktycznie powszechnie dostępny. Nie zamierzamy tutaj oceniać czy to dobrze czy źle, iż zawód pośrednika nieruchomości nie jest regulowany – na pewno powoduje, iż to my jako Klienci powinniśmy przyjrzeć się osobie pośrednika który oferuje nam np. poszukiwanie mieszkania i wsparcie przy przeprowadzeniu transakcji.

Zaznaczmy w tym miejscu, iż istnieje organizacja – Polska Federacja Rynku Nieruchomości, która nadaje licencje pośrednika. Na pewno posiadanie takiej licencji daje nam klientom informację, iż dana osoba posiada widzę z zakresu obrotu nieruchomościami.

Biuro Nieruchomości – jak je wybrać

Należy pamiętać, iż mimo, że przepisy nie wymagają posiadania licencji agenta nieruchomości to nie powinniśmy od razu skreślać osób, które jej nie posiadają. Jeżeli zamierzamy podjąć współpracę z pośrednikiem nieruchomości to warto zadać mu kilka pytań takich jak np.:

 • od kiedy wykonuje zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • ile transakcji przeprowadził
 • czy może pokazać nam referencje swoich Klientów
 • jakie jest jego wykształcenie
 • na jakim terenie działa

Kluczowe jest doświadczenie takiej osoby oraz referencje od zadowolonych Klientów. Sprawdźmy również w rejestrze działalności gospodarczych od kiedy dany pośrednik prowadzi swoją firmę i skonfrontujmy to z czasem jego doświadczenia.

Biuro Nieruchomości – Umowa

Pamiętajmy o ustawowym wymogu zawarcia pisemnej umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Poprośmy o wzór umowy i na spokojnie w domu zapoznajmy się z jej treścią. Raczej nie warto podpisywać takiej umowy w biegu na klatce schodowej czy masce auta przed obejrzeniem mieszkania. Dajmy sobie czas. Jeżeli nasz pośrednik nalega na podpisanie w biegu to może nie warto z nim współpracować.

Na pewno należy w umowie zwrócić uwagę czy w któryś zapisach pośrednik nie wyłącza swojej odpowiedzialności. Jeżeli są takie zapisy to omówmy je z pośrednikiem i zapytajmy o ich sens. Pamiętajmy, iż to pośrednik jest profesjonalistą i ma wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu nieruchomości. Powinien nam tą wiedzą służyć i jednocześnie brać za nić odpowiedzialność.

Biuro Nieruchomości – Wynagrodzenie

Zapytajmy osobę reprezentującą biuro nieruchomości która strona transakcji (sprzedający czy kupujący) będzie zobowiązana zapłać mu prowizje. Zdarzają się pośrednicy, którzy pobierają prowizję od obu stron dlatego warto zapytać o to przed podpisaniem umowy. Powinniśmy mieć pełną wiedzę jaki model wynagradzania przyjął pośrednik we współpracy z nami. Jeżeli ten model nie jest dla nas akceptowalny to powiedzmy o tym pośrednikowi i zapytajmy czy może go zmienić.

Najczęściej prowizja jest określona procentowo i liczona od ceny sprzedaży nieruchomości. Czasem są również określone kwoty minimalne. Zdarzają się również pośrednicy pobierający prowizję za samo okazanie nam nieruchomości. Trudno nam ocenić, który model jest najlepszy – to zależy od potrzeb danego Klienta i jego oczekiwań.

Pamiętajmy, iż każda osoba prowadząca biuro nieruchomości jest profesjonalistą. Uważamy, iż warto korzystać z usług profesjonalnych i rzetelnych pośredników gdyż na pewno zwiększa to nasze bezpieczeństwo czyli ogranicza ryzyko błędów transakcji a także może nam pomóc w ewentualnych negocjacjach cenowych. Biuro nieruchomości zna lokalny rynek mieszkań a tym samym ma aktualną wiedzę na temat cen transakcyjnych co może być dla nas Klientów bardzo istotną wiedzą.

Jeżeli poszukujesz informacji na temat biura nieruchomości to zapraszamy do kontaktu.

One thought on “Biuro Nieruchomości – Kto to jest Pośrednik Nieruchomości ?

Comments are closed.