18 czerwca 2024

Kredyt gotówkowy – rodzaje dochodów nie akceptowane przez banki

kredyt gotówkowy rodzaje dochodów nieakceptowane przez bank

W innym artykule pisaliśmy o tym jakie rodzaje dochodów są akceptowane przez banki przy kredytach gotówkowych. Tym razem chcemy przybliżyć najpowszechniejsze rodzaje dochodów, które nie są akceptowane. Przed złożeniem wniosku o kredyt gotówkowy warto zorientować się czy nasze źródło dochodu jest akceptowane w danym banku. Oszczędzi nam to czasu gdyby okazało się, iż nie spełniamy wymagań.

Pamiętajmy, iż każdy bank ma swoje szczegółowe zasady analizy dochodów Klientów stąd szczegółowe informacje uzyskamy od doradcy w oddziale banku bądź od doradcy kredytowego. Poniżej prezentujemy ogólne zasady, które są najczęściej spotykane na rynku kredytowym przy kredytach gotówkowych.

Rodzaje dochodów nieakceptowalne – różnorakie zasiłki

Dochody z tytułu zasiłku dla bezrobotnych podobnie jak zasiłek opiekuńczy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek rehabilitacyjny czy zasiłek chorobowy raczej nie będą mogły być uznane przez bank za źródło dochodu. Są to świadczenia okresowe i przyznawane osobom będącym w trudnym położeniu czy to zawodowym lub zdrowotnym. Tego typu rodzaje dochodów nigdy nie były wprowadzane z myślą o źródle spłaty kredytów tylko pomocy osobom będącym w potrzebie.

Renta przyznana na okres krótszy niż okres kredytu gotówkowego

Jeżeli renta obejmuje okres krótszy niż okres spłaty kredytu gotówkowego to bank nie zaakceptuje takiego źródła dochodu. Wyjątkiem jest sytuacja w której renta po jej zakończeniu automatycznie przejdzie w emeryturę. Wtedy bank przyjmie, iż Klient będzie spłacał kredyt z dochodu uzyskiwanego dzięki emeryturze.

Umowa o pracę na zastępstwo lub na okres próbny

Takie rodzaje dochodu nie są akceptowalne z uwagi na ich krótki okres. Banki oczywiście uwielbiają umowę o pracę jako źródło dochodu jednak wyłącznie gdy daje ona szansę na dochody w długim okresie. Niestety ani umowa na zastępstwo ani na okres próbny nie spełnia tego warunku. Pamiętajmy, iż również jeżeli jesteśmy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę to nie mamy szans na kredyt gotówkowy.

Warto w tym miejscu dodać, iż również rodzaje dochodów takie jak wynagrodzenia pracowników sezonowych nie zostaną uznane za źródło dochodu dzięki któremu możemy uzyskać kredyt gotówkowy. Podobna sytuacja wystąpi jeżeli pracujemy w przedsiębiorstwie znajdującym się w stanie upadłości, likwidacji lub restrukturyzacji. Pamiętajmy również, iż gdy jesteśmy zatrudnieni przez agencję pracy tymczasowej to możemy mieć trudności z uznaniem przez bank jako źródło dochodu. Wynika to z tego, iż takie rodzaje dochodów są niestabilne a przez to cechują się ryzykiem ich utraty.

Rodzaje dochodów nieakceptowane przez banki – świadczenie 500+

Mając dzieci na każde z nich możemy otrzymywać świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie. Ponieważ w założeniach te środki powinny być wykorzystane na potrzeby dzieci dlatego banki nie chcą ich uznawać jako źródło dochodu. Oczywiście nie jest wykluczone, iż część Klientów będzie z tych środków spłacała kredyty gotówkowe jednak banki formalnie nie traktują tego jako rodzaje dochodów będące podstawą do wyliczania zdolności kredytowej.

Zyski ze sprzedaży akcji i dywidendy

Różnorakie rodzaje dochodów wynikające z działalności na rynku kapitałowym jak wiemy są obarczone ryzykiem. Mogą się pojawiać ale nie muszą. Nigdy nie wiemy czy w przyszłości dalej będziemy zarabiać na akcjach lub czy dana spółka będzie wypłacała regularnie co roku dywidendę. Z powodu tej niepewności banki nie chcą uznawać tego typu działalności jako źródła dochodu.

Dochód z tytułu świadczenia posługi duszpasterskiej

Tego typu rodzaje dochodów również najczęściej nie będą uznane jako źródło dochodu przez bank. Wynika to najprawdopodobniej z trudności w ustaleniu przyszłej wysokości takiego dochodu.

Dochód ze spółki w której wnioskodawca występuje jako komandytariusz

Komandytariusz to tzw. wspólnik pasywny w spółce komandytowej. Nie ma on prawa do kierowania i reprezentacji spółki. Ma natomiast prawo do części zysku spółki. Banki nie chcą uznawać tego zysku jako źródła dochodu. Zapewne wynika to z faktu, iż komandytariusz nie ma praktycznie żadnego wpływu na to czy ten zysk się pojawi.

Dochody z działalności gospodarczej zarejestrowanej za granicą

Banki akceptują dochody z tytułu działalności gospodarczej jednak podstawowym warunkiem jest najczęściej to aby była ona zarejestrowana w Polsce. Jeżeli mamy firmę zarejestrowaną w innym kraju to bank może nie uznać jej jako źródła dochodu. Podobnie jeżeli wykonujemy wolny zawód i mamy w tym celu zarejestrowaną działalność gospodarczą to powinna ona być krajowa a nie zagraniczna.

Świadczenia nie mające stałego charakteru

Nawet jeżeli mamy bardzo dobre źródło dochodu pozwalające nam na wygodne życie a nie jest ono stabilne to bank raczej go nie zaakceptuje. Dla banku oprócz wysokości dochodów ważne jest aby zachować ich stabilność w jak najdłuższym okresie. Jeżeli analityk banku oceni, iż nasze źródło dochodu takiej stabilności nie daje to nawet mimo wysokich kwot nie mamy szans na kredyt gotówkowy.

Dochody, których nie można właściwie udokumentować

Banki zawsze oczekują potwierdzenia uzyskiwania dochodu. Jeżeli nasze źródło dochodu nie jest w odpowiedni sposób udokumentowane bądź nie można tych dokumentów potwierdzić to bank może nie uznać tego dochodu.

Jeżeli macie Państwo pytania związane z tematyką źródeł dochodów nieakceptowanych przez banki to zapraszamy do kontaktu z Nami.